MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Nada Kovačević
    1Osnovi farmakognozije
    400 str. (2004 god.)
    Cena: 1.650,00 DIN