MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Munjiza Marko
    1Uvod u kliničku psihopatologiju (od simptoma do dijagnoze u psihijatriji)
    684 str. (2008 god.)
    Cena: 2.700,00 DIN