MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Mr Milorad Marković
  1ECDL 5.0 Modul 1: Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  192 str. (2010 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  2ECDL 5.0 Modul 2: Korišćenje računara i rad s datotekama, Microsoft Windows 7
  184 str. (2010 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  3ECDL 5.0 Modul 3: Obrada teksta, Microsoft Office Word 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  160 str. (2010 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  4ECDL 5.0 Modul 4: Tabelarni proračuni, Microsoft Office Excel 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  224 str. (2010 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  5ECDL 5.0 Modul 5: Baze podataka, Microsoft Office Access 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  224 str. (2010 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  6ECDL 5.0 Modul 6: Prezentacije, Microsoft Office PowerPoint 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  216 str. (2010 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  7ECDL 5.0 Modul 7: Internet i komunikacija
  Windows Internet Explorer 8
  Microsoft Office Outlook 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita

  240 str. (2010 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  8Obrada teksta: Word 2013: ECDL 5.0 Modul 3
  194 str. (2014 god.)
  Cena: 800,00 DIN