MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Mr Miloš Milosavljević
    1SQL programiranje – sa primerima u SQL bazi podataka
    420 str. (2020 god.)
    Cena: 1.826,00 DIN