MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Miroslav Dukić
  1Principi telekomunikacija
  786 str. (2009 god.)
  Cena: 4.750,00 DIN
  2Principi telekomunikacija - 2. izdanje
  943 str. (2014 god.)
  Cena: 5.700,00 DIN
  3Principi telekomunikacija - Zbornik rešenih zadataka
  470 str. (2009 god.)
  Cena: 1.520,00 DIN