MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Milovan Drecun
  1Alahovi ratnici
  320 str. (2008 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  2Drugi Kosovski boj
  392 str. (2013 god.)
  Cena: 1.320,00 DIN
  3Rat za Kosovo
  404 str. (2016 god.)
  Cena: 1.320,00 DIN
  4Srbija između Istoka i Zapada
  355 str. (2013 god.)
  Cena: 1.320,00 DIN