MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Milorad Marjanović
  1Centrifugalne pumpe
  181 str. (2003 god.)
  Cena: 780,00 DIN
  2Hidraulika
  187 str. (2005 god.)
  Cena: 1.120,00 DIN
  3Hidroenergetska postrojenja
  196 str. (1998 god.)
  Cena: 910,00 DIN
  4Termodinamika
  281 str. (2005 god.)
  Cena: 1.060,00 DIN
  5Termotehnika 1 - prostiranje toplote : razmenjivači toplote
  163 str. (2005 god.)
  Cena: 1.050,00 DIN
  6Termotehnika 2 : sagorevanje, sušenje, hlađenje
  176 str. (2005 god.)
  Cena: 1.150,00 DIN