MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Miloš Miličić
  1Elementi više matematike I deo
  258 str. (2014 god.)
  Cena: 970,00 DIN
  2Matematička analiza
  468 str. (2014 god.)
  Cena: 2.400,00 DIN
  3Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize
  598 str. (2013 god.)
  Cena: 2.400,00 DIN
  4Zbirka rešenih zadataka iz više matematike - I deo, 2. izdanje
  390 str. (2014 god.)
  Cena: 1.630,00 DIN