MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Matt Stauffer
    1Laravel: Radni okvir za izradu modernih PHP aplikacija
    544 str. (2019 god.)
    Cena: 2.420,00 DIN