MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Mati Marija (Jelisaveta Kuzmina-Karavajeva)
    1Hrišćanstvo
    160 str. (2006 god.)
    Cena: 650,00 DIN