MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Martinović Dragoljub
  1Automatsko upravljanje razvodnim postrojenjima
  151 str. (2002 god.)
  Cena: 970,00 DIN
  2Elektronski pojačavači
  226 str. (2007 god.)
  Cena: 1.090,00 DIN
  3Energetska elektronika
  216 str. (2007 god.)
  Cena: 960,00 DIN
  4Merenja u automatici za elektrotehničara automatike
  187 str. (2005 god.)
  Cena: 1.050,00 DIN
  5Osnove automatskog upravljanja
  151 str. (2006 god.)
  Cena: 990,00 DIN
  6Video uređaji
  299 str. (2005 god.)
  Cena: 1.140,00 DIN
  7Телекомуникациона мерења
  175 str. (1990 god.)
  Cena: 910,00 DIN