MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Martin Ćalasan
    1Mašine jednosmjerne struje, sa zbirkom zadataka i ilustrativnim primjerima
    145 str. (2020 god.)
    Cena: 1.900,00 DIN