MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Ljubomir Erić
  1Enciklopedija straha
  582 str. (2015 god.)
  Cena: 4.100,00 DIN
  2Leksikon ljubavi i seksualnosti
  419 str. (2017 god.)
  Cena: 2.970,00 DIN
  3O crtežu: psihoanalitička studija
  110 str. (2010 god.)
  Cena: 645,00 DIN
  4Psihodinamička psihijatrija, tom 2: Teorije straha i stanja straha
  345 str. (2009 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  5Psihodinamička psihijatrija, tom 3: Humana seksualnost, seksualni i rodni poremećaji, kontroverze homoseksualnosti
  375 str. (2009 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  6Psihodinamička psihijatrija, tom 4: Poremećaji ličnosti
  360 str. (2010 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  7Psihodinamička psihijatrija, tom 5: Somatoformni, disocijativni i poremećaji raspoloženja
  460 str. (2011 god.)
  Cena: 1.000,00 DIN
  8Psihodinamička psihijatrija, tom 6: Psihodinamički pristup u psihoterapiji
  450 str. (2011 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  9Psihoterapija
  675 str. (2018 god.)
  Cena: 1.980,00 DIN
  10Rečnik straha
  438 str. (2007 god.)
  Cena: 1.620,00 DIN
  11Sigmund Frojd: Život sa strahom od smrti (1856-1902), 1. deo
  212 str. (2016 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  12Sigmund Frojd: Život sa strahom od smrti (1902-1920), 2. deo
  252 str. (2018 god.)
  Cena: 1.000,00 DIN
  13Strah od smrti
  238 str. (2007 god.)
  Cena: 910,00 DIN