MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Laslo Kraus
  Programski jezik Java sa rešenim zadacima JSE 8
  480 str. (2015 god.)
  Cena: 1.900,00 DIN
  2Laslo Kraus
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  256 str. (1993 god.)
  Cena: 0,00 DIN
  3Laslo Kraus
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  259 str. (2008 god.)
  Cena: 1.050,00 DIN
  4Laslo Kraus
  Programski jezik C sa rešenim zadacima - 10. izdanje
  304 str. (2020 god.)
  Cena: 1.650,00 DIN
  5Laslo Kraus
  Programski jezik C sa rešenim zadacima, 9. izdanje
  300 str. (2014 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  6Laslo Kraus
  Programski jezik C#: sa rešenim zadacima
  412 str. (2016 god.)
  Cena: 2.500,00 DIN
  7Laslo Kraus
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  222 str. (1994 god.)
  Cena: 1.150,00 DIN
  8Laslo Kraus
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  327 str. (2007 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  9Laslo Kraus
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  435 str. (2014 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  10Laslo Kraus
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima (C++14) 10. izdanje
  436 str. (2016 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  11Laslo Kraus
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima 11. izdanje (C++17)
  448 str. (2019 god.)
  Cena: 2.500,00 DIN
  12Laslo Kraus
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, 9. izdanje
  329 str. (2011 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  13Laslo Kraus
  Programski jezik Java sa rešenim zadacima
  350 str. (2013 god.)
  Cena: 1.600,00 DIN
  14Laslo Kraus
  Programski jezik Java sa rešenim zadacima 3. izdanje - JSE 13
  508 str. (2019 god.)
  Cena: 2.500,00 DIN
  15Laslo Kraus
  Programsko okruženje Delphi 4 sa rešenim zadacima (+ disketa)
  364 str. (1999 god.)
  Cena: 400,00 DIN
  16Laslo Kraus
  Programsko okruženje Delphi 7 sa rešenim zadacima
  392 str. (2003 god.)
  Cena: 980,00 DIN
  17Laslo Kraus
  Programsko okruženje Delphi sa rešenim zadacima (+ disketa)
  344 str. (1996 god.)
  Cena: 300,00 DIN
  18Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C
  184 str. (2009 god.)
  Cena: 730,00 DIN
  19Laslo Kraus
  REŠENI ZADACI IZ PROGRAMSKOG JEZIKA C (C 18)
  192 str. (2020 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  20Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C, 4. izdanje
  190 str. (2014 god.)
  Cena: 1.250,00 DIN
  21Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C#
  98 str. (2007 god.)
  Cena: 590,00 DIN
  22Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C#, drugo izdanje
  278 str. (2017 god.)
  Cena: 1.650,00 DIN
  23Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++
  234 str. (2006 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  24Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++
  312 str. (2014 god.)
  Cena: 1.030,00 DIN
  25Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++ (C++14), 5. izdanje
  314 str. (2016 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  26Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++ (C++20), 6. izdanje
  330 str. (2020 god.)
  Cena: 1.870,00 DIN
  27Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++, 4. izdanje
  302 str. (2012 god.)
  Cena: 850,00 DIN
  28Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA
  265 str. (2007 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  29Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA - 4. izdanje
  332 str. (2012 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN
  30Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika JAVA JSE 8
  360 str. (2015 god.)
  Cena: 1.600,00 DIN
  31Laslo Kraus
  Rešeni zadaci iz programskog jezika Java: (Java SE 14), 5. izdanje
  372 str. (2020 god.)
  Cena: 2.200,00 DIN
  32Laslo Kraus
  Zbirka zadataka iz programskih jezika 1
  153 str. (2006 god.)
  Cena: 840,00 DIN
  33Laslo Kraus
  Zbirka zadataka iz projektovanja softvera
  192 str. (2009 god.)
  Cena: 840,00 DIN
  34Laslo Kraus, Igor Tartalja
  Zbirka zadataka iz projektovanja softvera - Dopuna uz II izdanje
  82 str. (2013 god.)
  Cena: 390,00 DIN
  35Laslo Kraus, Igor Tartalja
  Zbirka zadataka iz projektovanja softvera - III izdanje
  264 str. (2013 god.)
  Cena: 1.240,00 DIN