MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Kurt Diedrich
    Analogna elektronika u teoriji i praksi
    265 str. (2021 god.)
    Cena: 1.850,00 DIN