MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Kristijan Relić]
    1Предање и историја Цркве Срба у светлу археологије: кратак преглед од почетка до турске окупације
    416 str. (2015 god.)
    Cena: 1.800,00 DIN