MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Katarina Stevanović
  1Fizika 6, udžbenik + CD za 6. razred osnovne škole
  154 str. (2016 god.)
  Cena: 1.090,00 DIN
  2Fizika 6, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 6. razred osnovne škole
  83 str. (2016 god.)
  Cena: 760,00 DIN
  3Fizika 7, udžbenik + CD za 7. razred osnovne škole
  191 str. (2013 god.)
  Cena: 1.090,00 DIN
  4Fizika 7, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole
  88 str. (2016 god.)
  Cena: 760,00 DIN
  5Fizika 8 zbirka zadataka sa rešenjima za 8. razred osnovne škole
  84 str. (2015 god.)
  Cena: 750,00 DIN