MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Katarina Kolaković
  Beograd: vrata istoka, kapija zapada
  473 str. (2015 god.)
  Cena: 6.490,00 DIN
  2Katarina Kolaković
  Beograd: vrata Istoka,kapija Zapada
  460 str. (2019 god.)
  Cena: 0,00 DIN
  3Katarina Kolarović
  Српски језик 5 контролне вежбе
  0 str. (0000 god.)
  Cena: 630,00 DIN
  4Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 5 РАЗРЕД - ЧИТАНКА са звучном читанком
  0 str. (2019 god.)
  Cena: 1.250,00 DIN
  5Anđelka Petrović, Katarina Kolaković Danijela Mili
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 5. РАЗРЕД - РАДНА СВЕСКА
  132 str. (2019 god.)
  Cena: 950,00 DIN
  6Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 6. РАЗРЕД - ЧИТАНКА
  0 str. (2019 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN
  7Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 7. РАЗРЕД ЧИТАНКА
  0 str. (2020 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN
  8Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Aleksandar J
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД, ЧИТАНКА
  276 str. (2021 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN