MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Joshua Shemer i Yehuda Shoenfeld
    1Terorizam i medicina, medicinski aspekti biološkoga, kemijskoga i radiološkoga terorizma
    546 str. (2007 god.)
    Cena: 6.000,00 DIN