MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević, Jelena Ćertić
    Uvod u digitalnu obradu signala + CD
    390 str. (2015 god.)
    Cena: 2.180,00 DIN