MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: James A. Anderson
    1Diskretna matematika sa kombinatorikom
    1184 str. (2005 god.)
    Cena: 2.445,00 DIN