MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Dragoš Cvetković, Tatjana Davidović, Ivan Gutman, Vera Kovačević-Vujčić
    Grafovi, optimizacija, hemija, računarstvo: Zapisi o radu jednog naučnog projekta
    144 str. (2012 god.)
    Cena: 910,00 DIN