MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Isidora Ilić
    1Povezivanje dva konstrukta – akademska samoefikasnost i samoregulaciono učenje
    79 str. (2017 god.)
    Cena: 540,00 DIN