MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Helga Pol
    1Od klepsidre do atomskog sata
    269 str. (2015 god.)
    Cena: 2.500,00 DIN