MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Garrett Grolemund
    1R za statističku obradu podataka
    510 str. (2017 god.)
    Cena: 2.800,00 DIN