MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Dušan Korolija
    1Prenos podataka ISM uskopojasnim radio modulima sa primerima
    170 str. (2013 god.)
    Cena: 1.610,00 DIN