MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Dragoš Cvetković
  1Diskretne matematičke strukture
  157 str. (2004 god.)
  Cena: 600,00 DIN
  2Grafovi kao inspiracija
  248 str. (2006 god.)
  Cena: 970,00 DIN
  3Grafovi, optimizacija, hemija, računarstvo: Zapisi o radu jednog naučnog projekta
  144 str. (2012 god.)
  Cena: 910,00 DIN
  4Kombinatorika i grafovi, Pregled i prilozi
  226 str. (2006 god.)
  Cena: 450,00 DIN
  5Kombinatorna teorija matrica: sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici
  284 str. (2011 god.)
  Cena: 1.000,00 DIN
  6Matematika I - algebra
  285 str. (2006 god.)
  Cena: 1.520,00 DIN
  7Matematika I - algebra
  285 str. (2006 god.)
  Cena: 1.520,00 DIN
  8Matematika I - algebra
  285 str. (2014 god.)
  Cena: 1.750,00 DIN
  9Odabrana poglavlja iz diskretne matematike
  216 str. (2012 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  10Zanimljiva matematika - preferans
  123 str. (2004 god.)
  Cena: 860,00 DIN
  11Zanimljiva matematika - ŠAH
  88 str. (2006 god.)
  Cena: 690,00 DIN