MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Dragan M. Pavlović
  Demencije - dijagnoza, terapija i nega
  199 str. (2013 god.)
  Cena: 960,00 DIN
  2Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović
  Demencije, neuropsihijatrijski simptomi
  367 str. (2014 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  3Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović
  Lajmska bolest centralnog i perifernog nervnog sistema: lajmska neuroborelioza
  235 str. (2015 god.)
  Cena: 1.000,00 DIN
  4Dragan M. Pavlović
  Neurologija
  264 str. (2016 god.)
  Cena: 1.320,00 DIN
  5Dragan M. Pavlović
  Neuropsihologija, bihevioralna neurologija i neuropsihijatrija
  752 str. (2012 god.)
  Cena: 4.125,00 DIN
  6Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović
  Neuropsihološka dijagnostika
  500 str. (2013 god.)
  Cena: 3.600,00 DIN
  7Dragan M. Pavlović
  Omega 3 masne kiseline u zdravlju i bolesti
  142 str. (2013 god.)
  Cena: 600,00 DIN