MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Dragan Filipović
  1Mikrotalasna tehnika
  299 str. (2019 god.)
  Cena: 2.200,00 DIN
  2Uopštene funkcije - Osnovi teorije sa primjenama u elektrotehnici
  176 str. (2019 god.)
  Cena: 1.400,00 DIN