MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Dr Vera Petrović
  1Dielektrična keramika magnezijum-titanata
  88 str. (2009 god.)
  Cena: 915,00 DIN
  2Elektrotehnički materijali i komponente
  108 str. (2015 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN