MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Dogan Ibrahim
  1C programiranje za Raspberry Pi
  374 str. (2021 god.)
  Cena: 1.880,00 DIN
  2CAN komunikacija: Projekti za ARM i Arduino
  338 str. (2017 god.)
  Cena: 1.921,00 DIN
  3ESP8266 i MicroPython
  192 str. (2017 god.)
  Cena: 1.208,00 DIN
  4GSM/GPRS Projekti
  206 str. (2017 god.)
  Cena: 1.898,00 DIN
  5Kolekcija projekata sa senzorima: više od 40 projekata za Arduino, Raspberry Pi i ESP32, treće izdanje
  328 str. (2020 god.)
  Cena: 1.978,00 DIN
  6Projekti za kamere: 39 projekata za Arduino i Raspberry Pi
  252 str. (2019 god.)
  Cena: 1.978,00 DIN
  7Raspberry Pi - Hardverski projekti
  295 str. (2015 god.)
  Cena: 1.553,00 DIN
  8Raspberry Pi 3: od osnovnih do naprednih projekata
  266 str. (2018 god.)
  Cena: 1.978,00 DIN
  9Razvoj Android aplikacija za elektroničare: Basic za Android B4A
  246 str. (2018 god.)
  Cena: 1.978,00 DIN