MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Dogan Ibrahim
    C programiranje za Raspberry Pi
    374 str. (2021 god.)
    Cena: 2.000,00 DIN
    2Prof Dr Dogan Ibrahim
    CAN komunikacija: Projekti za ARM i Arduino
    338 str. (2017 god.)
    Cena: 1.950,00 DIN
    3Prof Dr Dogan Ibrahim i Ahmet Ibrahim
    ESP8266 i MicroPython
    192 str. (2017 god.)
    Cena: 1.350,00 DIN
    4Dogan Ibrahim, Ahmet Ibrahim
    GSM/GPRS Projekti
    206 str. (2017 god.)
    Cena: 1.800,00 DIN
    5Prof Dr Dogan Ibrahim, Dr Peter Dalmaris
    Kolekcija projekata sa senzorima: više od 40 projekata za Arduino, Raspberry Pi i ESP32, treće izdanje
    328 str. (2020 god.)
    Cena: 2.000,00 DIN
    6Prof Dr Dogan Ibrahim
    Projekti za kamere: 39 projekata za Arduino i Raspberry Pi
    252 str. (2019 god.)
    Cena: 1.850,00 DIN
    7Prof Dr Dogan Ibrahim
    Raspberry Pi - Hardverski projekti
    295 str. (2015 god.)
    Cena: 1.553,00 DIN
    8Prof Dr Dogan Ibrahim
    Raspberry Pi 3: od osnovnih do naprednih projekata
    266 str. (2018 god.)
    Cena: 1.978,00 DIN
    9Prof Dr Dogan Ibrahim
    Razvoj Android aplikacija za elektroničare: Basic za Android B4A
    246 str. (2018 god.)
    Cena: 1.750,00 DIN