MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Dijana Petrović-Đorđević
    1Stohastički modeli finansijskih tržišta
    176 str. (2010 god.)
    Cena: 910,00 DIN