MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Branko Brmbolić
    1Infektivne bolesti: udžbenik za studente medicine
    470 str. (2019 god.)
    Cena: 2.500,00 DIN