MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Autor: Bojan Šćepanović
  1Izveštaji za menadžment
  148 str. (2014 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN
  2KPI procesa controllinga - smernice za merenje učinka procesa controllinga
  93 str. (2014 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  3Modern budgeting - priručnik za controllere
  98 str. (2014 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN