MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    1Tomislav Šekara, Božidar Popović
    Senzori i mjerenja - Zbirka riješenih problema
    180 str. (2019 god.)
    Cena: 1.100,00 DIN