MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Mirjana Kovač, Bela Balint, Gradimir Bogdanović
  Bazična i klinička transfuziologija
  540 str. (2020 god.)
  Cena: 6.600,00 DIN
  2Bela Balint
  Hemomodulatorni mehanizmi i terapijski pristupi
  204 str. (1999 god.)
  Cena: 480,00 DIN
  3Bela Balint
  Od hemoterapija do hemomodulacije
  433 str. (2001 god.)
  Cena: 1.170,00 DIN
  4Bela Balint
  Od hemoterapije do hemomodulacije
  433 str. (2001 god.)
  Cena: 1.200,00 DIN
  5Dušan Vučetić, Gordana Ostojić, Bela Balint
  Osnovi transfuziologije sa hemobiologijom
  246 str. (2014 god.)
  Cena: 690,00 DIN
  6Bela Balint
  Transfuziologija
  703 str. (2004 god.)
  Cena: 1.800,00 DIN