MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Bajram Haliti
    1Srpsko-romski rečnik: sa gramatikom i pravopisnim savetnikom - Serbikano-rromano alavàr: e gramatikaça thaj e vòrtaxramosaripnasqe sikavipnaça
    768 str. (2011 god.)
    Cena: 4.200,00 DIN