MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Nisu nađeni podaci za autora: Avdalovi�� Miroljub i Atanasije Jevti��