MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Alina Vikeri
    1Informaciona nauka u teoriji i praksi
    531 str. (2011 god.)
    Cena: 1.300,00 DIN