MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1uredili Petar Pijanović, Aleksandar Jerkov
  Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova
  536 str. (2009 god.)
  Cena: 930,00 DIN
  2Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 5 РАЗРЕД - ЧИТАНКА са звучном читанком
  0 str. (2019 god.)
  Cena: 1.250,00 DIN
  3Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 6. РАЗРЕД - ЧИТАНКА
  0 str. (2019 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN
  4Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 7. РАЗРЕД ЧИТАНКА
  0 str. (2020 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN