MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  1Aleksandar Jugović
  Društveno osetljive grupe: perspektive i politike
  422 str. (2020 god.)
  Cena: 1.650,00 DIN
  2Aleksandar Jovanović
  Enciklopedijski rečnik motora i motornih vozila: Englesko/srpski-srpsko/engleski
  1364 str. (2010 god.)
  Cena: 5.600,00 DIN
  3Stojan Grujić, Nada Mošorinski, Aleksandar Jokić, MIlan Pešić
  Hemija 2 za 1 i 2. razred srednje škole
  147 str. (2013 god.)
  Cena: 910,00 DIN
  4Aleksandar Jovanović
  Homeland of Emperors: Roman Rulers from the Territory of Modern Serbia
  280 str. (2013 god.)
  Cena: 19.500,00 DIN
  5Aleksandar Jovanović
  Homeland of Emperors: Roman Rulers from the Territory of Modern Serbia (leathercover in a box)
  280 str. (2013 god.)
  Cena: 45.500,00 DIN
  6Mr Aleksandar Jurišić
  Krpelji – prenosioci uzročnika bolesti kod ljudi i životinja
  74 str. (2008 god.)
  Cena: 650,00 DIN
  7Aleksandar Jovanović
  La patria degli imperatori: gli imperatori Romani nati nell'odierna Serbia
  280 str. (2013 god.)
  Cena: 19.500,00 DIN
  8Aleksandar Jovanović
  La patria degli imperatori: gli imperatori Romani nati nell'odierna Serbia
  280 str. (2013 god.)
  Cena: 45.500,00 DIN
  9Aleksandar Jakšić
  Međunarodna trgovinska arbitraža
  603 str. (2003 god.)
  Cena: 1.650,00 DIN
  10Verica Vasiljević, Boško Nikolić, Branislav Pavić, Vladimir Tadić, Boško Bogojević, Aleksandar Josić
  Mikroračunari – Zbirka zadataka
  228 str. (2006 god.)
  Cena: 1.050,00 DIN
  11Mr Aleksandar Jankulović
  Modeliranje i integracija preduzeća
  110 str. (1999 god.)
  Cena: 650,00 DIN
  12Aleksandar Jugović
  Mora
  177 str. (2018 god.)
  Cena: 599,00 DIN
  13Aleksandar Jugović – NAGRADA KOČIĆEVO PERO
  Opsenari
  237 str. (2016 god.)
  Cena: 1.020,00 DIN
  14uredili Petar Pijanović, Aleksandar Jerkov
  Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova
  536 str. (2009 god.)
  Cena: 930,00 DIN
  15Aleksandar J. Janjatović
  Poglavlja o pumpnim stanicama u vodoprivredi
  83 str. (0000 god.)
  Cena: 980,00 DIN
  16Aleksandar Jakšić, Slavko Đorđević
  Praktikum za međunarodno privatno i međunarodno građansko procesno pravo
  474 str. (2004 god.)
  Cena: 2.200,00 DIN
  17Grozdana Olujić ; priredili Aleksandar Jovanović, Zorana Opačić ; predgovor Zorana Opačić
  Preživeti do sutra
  0 str. (2017 god.)
  Cena: 1.090,00 DIN
  18Dr Aleksandar Jokić
  Primena postupka odzivne površine u modelovanju mikrofiltracije
  77 str. (2012 god.)
  Cena: 825,00 DIN
  19Dr Aleksandar Jovanović
  Ratne psihotraume i porodica
  0 str. (1997 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  20Aleksandar Jazić
  Reforma sistema lokalne samouprave u državama Višegradske grupe
  359 str. (2014 god.)
  Cena: 900,00 DIN
  21prevod sa engleskog jezika Abraham Arden Brill) Aleksandar Jovanović
  Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu: neuroze
  198 str. (2016 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  22prevod sa engleskog jezika Abraham Arden Brill: Aleksandar Jovanović
  Sigmund Frojd: Uvod u psihoanalizu: san
  228 str. (2016 god.)
  Cena: 700,00 DIN
  23Dr Aleksandar Janković
  Sociološko-psihološke karakteristike fudbalera
  0 str. (2007 god.)
  Cena: 770,00 DIN
  24Aleksandar Perović, Edin Dolićanin, Aleksandar Jovanović
  Strukture i metode u procesiranju signala i slika - matematičke Invarijante
  225 str. (2015 god.)
  Cena: 2.200,00 DIN
  25Aleksandar Jugović
  Teorija društvene devijantnosti
  363 str. (2013 god.)
  Cena: 1.490,00 DIN
  26Aleksandar Jugović
  Usamljenik sa Rodrigesa
  261 str. (2021 god.)
  Cena: 699,00 DIN
  27urednici Jovan Delić, Aleksandar Jovanović
  Zvuk, metar i smisao u poeziji Milosava Tešića: zbornik radova
  617 str. (2016 god.)
  Cena: 1.600,00 DIN
  28Aleksandar Jakšić
  Међународно грађанско процесно право
  399 str. (2016 god.)
  Cena: 3.200,00 DIN
  29Aleksandar Jeljčaninov, Mladen Stanković
  Мој живот у Христу - Свети Јован Кронштатски: изабрана и систематски распоређена места
  148 str. (2009 god.)
  Cena: 500,00 DIN
  30živković Aleksandar J., Krstić Borko, Bojović Petar
  Монетарна економија и банкарство за економског техничара
  153 str. (2011 god.)
  Cena: 840,00 DIN
  31Zoran Bogavac, Aleksandar Jovanović, Dubravka Preradović, Petar Petrović, Milena Bogavac, Srba Janković, Krste Popovski, Jovo Bajić
  Србија, од злата јабука, 2. допуњено и измењено издање
  280 str. (2008 god.)
  Cena: 19.500,00 DIN
  32Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 5 РАЗРЕД - ЧИТАНКА са звучном читанком
  0 str. (2019 god.)
  Cena: 1.250,00 DIN
  33Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 6. РАЗРЕД - ЧИТАНКА
  0 str. (2019 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN
  34Aleksandar Jerkov, Anđelka Petrović, Katarina Kola
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 7. РАЗРЕД ЧИТАНКА
  0 str. (2020 god.)
  Cena: 1.290,00 DIN
  35Katarina Kolaković, Anđelka Petrović, Aleksandar J
  СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 8. РАЗРЕД, ЧИТАНКА
  276 str. (2021 god.)
  Cena: 1.300,00 DIN
  36Aleksandar Jovanović
  Тло Србије завичај римских царева: двојезично издање (српско-енглески или српско-италијански)
  395 str. (2006 god.)
  Cena: 19.500,00 DIN