MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Тихомир С. Илијић
    1Svetlost sveta - Knjiga i dve ikone
    303 str. (2009 god.)
    Cena: 21.000,00 DIN