MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Венијамин
    1Nova tablica: objašnjenja o crkvi, o liturgiji, o svim službama i bogoslužbenim predmetima
    688 str. (2014 god.)
    Cena: 1.400,00 DIN