MIKRO KNJIGA
    od 1984. god.
    Autor: Štarklj Jovan
    1Zbirka rešenih zadataka iz proizvodnje, prenosa i upotrebe električne energije
    302 str. (2012 god.)
    Cena: 1.080,00 DIN