МИКРО КЊИГА
  од 1984. год.
  ✚ Православни подсетник
  ♥ Lista želja
  Билтен
  Форум
  Контакти и питања
  Knjige▹KnjiževnostPoezijaPravoslavljeПравославна поезија

  Prikaži 3 puta
  veću sliku


  Народне пјесме из старијих највише приморских записа
  Аутор: Валтазар Богишић
  Страна: 454
  Остали детаљи
  Veličina slova: A A
  Iz predgovora

  I klasična Vukova zbirka naših narodnih pjesama i gotovo sve ostale, koje izađoše poslije njegove, bave se isključivo narodnim pjesmama, koje su sabrane u naše vrijeme, te se još i dan danas pjevaju. U ovoj zbirci, naprotiv, sabrane su samo one narodne pjesme, koje su bile zabilježene tečajem prošlih vijekova. Šta više, ima u ovoj zbirci jedna važna vrsta epskih pjesama, što se forme stihova tiče, koje se već nigdje, u koliko je nama poznato, u naše vrijeme ne pjevaju. To su tako zvane Bugarštice.

  Premda u ovoj knjizi ima prilična količina i običnih deseteračkih pjesama, ipak opaske, koje se čine u ovome predgovoru rađene su samo radi bugarštica, koje su do sada relativno vrlo malo poznate u učenome svijetu, a još manje izučavane bile.

  Te će se opaske ticati pojava bilježenih uzgredno pri sabiranju i prigotavljanju ovih pjesama za štampu; u nas bo niti je namjere ni vremena bilo, da se bavimo time eh professo. Ipak koliko god su te bilješke uzgredne, mi se opet nadamo, da one neće biti po sve beskorisne za buduće ispitače ove vrste pjesama.

  Bugarštica u ovoj knjizi ima svega 76. komada, među koje brojimo i one, koje nijesu cijele. Ona zauzimlje u ovoj knjizi vaskolik lrostor od početka do strane 231.

  Prijegled sadržaja

  Predgovor, 1
  Prnstup, 1
  A. Pojavi opaženn u bugaršticama, 3
  B. O svezi među bugaršticama i umjetnim pijesništvom u primorju, 89
  C. Izvori pjesama ove knjige, povod i načnn njihova izdanja, 122

  Prva grupa.

  PJESMA
  1 Kad je poginuo knez Lazar i Miloš Obilić
  na Kosovu. B(uđi) Kačića Miošdžća: Razgovor ugodni naroda slovinskoga l(ist) 115
  i 123, 3
  2 Kako Miloš Dragilović ili Obilović, ranjenn
  na Kosovu na 15 lpanja g(odišta) g(ospodi-
  nova) 1389 priminu, i što naredi na koncu
  od života i poruči Vukosavi ljubi svojoj
  io ceojoj punici Milici ljubi Lazira kneza
  od Srblja a kćeri Uglješe Mrnjavića. V(iđi)
  Mavpa Orbina 314 i 315 , 10
  3 Kako Marko Vukašinović Kraljević bi od Bosankinje djevojke izružen oko g. 1360 B(iđi)
  Mavpa Orbina 278 , 13
  4 Kad je Marko Kraljević poljubio vjerenicu, a ona ga nije poznala, 14
  5 Kraljevija Marko kazuje materi, kako je ubio Arapku
  djevojku, 16
  6 Kpaljevih Marko i brat mu Andrijaš, 18
  7 Marko Kpaljević i Minja Kosturanin, 20
  8 Despot Stjepan Lazarevać u Sibknjka djevojka. roditelji Sibinjanin Janka, 25
  9 Kad je Janko vojvoda udarao Ćorđa despota
  buzdohinom, 28
  10 Kad je Đurađ despot ctavio Janka vojsvodu u tamnicu,31
  11 Jerina žena Đurđa despota, njezina bratanica i Damjan Šajnović, 35


  12 Barbara, sestra kralja bosanskoga, kralj ugarsvi i
  despot Vuk, 37
  13 Kad se Vuk Ognjeni oženio, 40
  14 Kad se svadio Ognjeni Vuk i Ban Pav’o Strijemljanin, 42
  15 Kad je Vuk Ognjeni odmijenio od kopja kralja
  bosanskoga i kad je ubio njegova zatočnika, 46
  15 Kad je Vuk Ognjeni umro šta je naredio na smrti, 49
  17 Vojvoda Janko i Sekula poigruju konje. Bugarska, 52
  18 Miloš ban i sestra Sekulova, 53
  19 Vojvoda Janko ustrijeli zmiju u vazduhu, i tim Sekula u srce pogodi, 56
  20 Kad se Sekulo sestričić vjepio u kraljal budimskoga i kad je na Kosovu poginuo, 59
  21 Opet to ali drukčije, 62
  22 Mati Sekulova umire na sinovljevu grobu u Kosovu, 65
  23 Kad se oženio Janko vojvoda od Mihajla Cvilojevića, 67
  24 Vojvoda Janko i Vlatko Mladjenović, 70
  25 Vojvoda Janvo bježv pred Turcima, 71
  26 Ženidba kralja budimskoga od Bana od Kruševa i vojevoda Janko, 72
  27 Kralj ugarski hoće da posiječe vojvodu Janka, jer začu da ga se Turcn više boje nego njega samog, 75
  28 Vojvoda Janko po snu djevojčinu proriče padenje Budima u turske ruke i smrt kralja Vladislava, 77
  29 Vojvoda Janko donose u Budnn ruku kralja Vdadislava, pogibšega u boju. Pjesan bugarska, 78
  30 Kad su učinili Matijaša sina Jankova za kralja od Budima, 80
  31 O nstom predmetu, ali nekoliko inače, 84
  32 Koje tužbe Ludoviku kralju budimskomu prikaza Marija kći cvoja, ter tako obazna da turska vojska bijaše primogla ugarsku na Kosovu na 20 listopada g. g. 1448. V(iđi) Mavpa Orbini l. 335, koji inako povijeda, 86
  33 Kad se Ivan Karlović vjepio za kćer kralja budimskoga, 89
  34 Kako kralj budimski pomiri Jelu banicu sa svojijem mužem Bartolom banom, 92

  35 Kad je Nikola Tomanović nevjerno ubio kralja
  budimskoga, 94
  36 Ban Mikloš Zrinski u Sigetu gradu, 97
  37 Odlomak popijevke o istomu predmetu, 100
  38 Kako sestra Ivaniša bana hrvatskoga uteče iz ruka Turčina, koji je bijaše na privaru zarobio oko g. g. 1880. B(iđi) Mavra Orbini strana 359, 101
  39 Kako je Novaku utekla vila njegova ljubovca, 104
  40 Kad je Strahinji Banoviću žena učinila izdaju, i kad su je za to braća nje pogubili, 106
  41 Kako Mitar Jakšić potvoren čudnovato se opravda prid Stjepanom bratom svojijem i kako Stijepo svoju ljubi krivicu britkom sabljom strati, 110
  42 To isto ali inače, 112
  43 Kako nlaninkinja vila zavadi dva brata Jakšića, 113
  44 Svađa braće Jakšića na djelidbi, 115
  45 Kako Stjepan Jakšić izrobi Margaritu sestru svoju iz ruka bana Morinskoga, 117
  46 Popjevka o Svilojeviću, 120
  47 Kako se je Nikola Radovanović odvrg’o od svoga gospodara, 123
  48 Popjevka Radića Đukojevića, 126
  49 Vojevode Radosav Siverinski i Vlatko Udbinski, 126
  50 Megdan Mustafe s Karajovanom, 129
  51 Knez Dabisav izdajnički predaje Samobor Turcima, 132
  52 Ivan Čajković i mati mu, 133
  53 Kako Vojinu šura odsiječe desnicu za ocvetit sestricu zaušenu, 135
  54 Kako Grkinja djevojka himbom ispusti i izvede iz tamnice Komjena Jagnjilovića, ter mu život isprosi, 136
  55 Kako Jele Arbanaška umori Turčina Mostaranina, 139
  56 Sultana Grozdava i vlašić Mlađen, 141
  57 Kako pomorska vojska krstjanska piridobi i razbi vojsku saravljenu suproć krstjanstva od Selima drugoga Selimanovića cara g. g. 1571 kod Lepanta, 143
  58 Oslobođenje Beča god. 1683, 146

  59 Kako Peraštani kazniše ispanskoga vojvodu Don Karla koji osramoti dvije peraške sirote djevojke g(odišta) 1573, 150
  60 To isto drugim razmjerom, 153
  61 Nikola Peraštanin i Paštrovka djevojka, godišta 15, 156
  62 To isto drugim razmjerom, 159
  63 Kako Peraštani razbiše Turke Hercegovce, koji navališe na Perast, da ga porobe na 15 svibannja 1654, 162
  64 To isto drugim razmjerom, 166
  65 Vojska hristjanska, u njoj i Perištani poslije krvava boja otimlju Novi od Turaka 30 jun. 1687, 169
  66 To isto drugim razmjerom, 178
  67 Kako vojvoda Radule dođe da Perast porobi i pogibe g(odišta) 1571, 181
  68 To isto drugim razmjerom, 184
  69 Boj Peraštana s Turcima risanskim, 188
  70 To isto drugim razmjerom, 191
  71 Kako Peraštani osvetiše na Turcima smrt Peraštanina Sokola, 194
  72 To isto drugim razmjerom, 199
  73 Boj Peraštana i Kotorana s novskim Turcima i nevjera Kotorana, 203
  74 To isto drugim razmjerom, 207
  75 Turci Dračani i tuniški hoće da udare na perašku lađu, 209
  76 Kako Ivan Vojihnović dobi oklad u Kotoru, 211
  77 Mehmet paša udara bezuspješno na Kotou, 212
  78 Kad je Hodžulo ban skradinski pognnuo s ostalim Skradinjanima, 218
  79 Kako paša prijatelj Dubrovčanom prista njima prid carem na dobro, ter ga nagovori, da ne ide s vojskom na Dubrovnik, 220
  80 Kako Jakob Marušković, poklisar dubrovački, opiriječi se caru turskomu braneći slobodu grada Dubrovnika i kako paša Sokolović usta za njega, 222
  81 Pozdrav Dubrovniku, 225
  82 Majka Margarita, 226
  83 Molitva djevojčina vidovnomu Bogu, 230
  84 Zaglavak popjevke nli zdravica, 232

  Druga grupa.

  85 Kralj Vukašin uhvati vilu i ženi se njome , 231
  86 Popjevka Kraljevića Marka, kad je Mihnu Kosturanina pogubio a Kostur osvojio , 233
  87 Opet Marko i Minja ali inako, 230
  88 Megdan Kraljevića Marka sa Sibinjanin-Jankom, 242
  89 Marko Kraljević osveti brata Andrijaša koga mu Turci pogubiše, 244
  90 Marko Kraljević pije uz ramazan vino, nosi zelenu dolamu i igra uz Turkinje u prkos carevoj zabrani, 246
  91 Marko Kraljević i careva kazna, 248
  92 Pjesna od Kraljsvića Marka, kako pogubi careva
  poklisara, 250
  93 Ivo u Jelica i mati im budimska kraljica, 252
  94 Alija pripijevanjem opet zadobi preprošenu djevojku, 255
  95 Ženidba vojvode Pavla, 258
  96 Kako Peimana, kći Dizdar-age, izmijeni oca iduć’ na carevu vojsku, i kako se otkri careviću Muju, i za njime otide u Novome gradu, 261
  97 Od Nijemaca ban i žena Momčila vojvode, 265
  98 Rašković Božo i sestra mu, 268
  99 U glavnome o istomu predmetu, ali je mnogo preinačena, 275
  100 Dumno dijete i dvije age careve koje htijaše porobiti gospu od Olova, 279
  101 Pjesma cara Sulejmana, 282
  102 Kako Jovo Misirlija pridobi vojsku Ćuperlić vezira, 285
  103 Pokračić Pavao ne uze Banje Luke, neg' poginu sa svom vojskom paše bosanskoga, 287
  104 Od Sibinja ban i Stambulija Mujo biju uzalud Bagdat i Dubrovnik, 288
  105 LJutica Bogdan i Horjadin vojvoda, 289
  106 Kavga Radojica i trgovac Ivan, 293
  107 Novak prodaje Radivoja, 295
  108 Ivo Senjanin oslobađa Mihaila Desančića iz tamnice Asan-agine, 296
  109 Ivo Senjanin oslobađa Latović Ivana, koga paša bosanski htijaše objesiti, 301
  110 Senjaiin Ivo uze grad Jajde od age Asan-age, 303
  111 Ivo Senjanin dobi Biograd, 305
  112 Kako Nikola ban Zrinski silni vitez osveti Radivoja slugu svoga pogubljena od Malkoča bega, i kako Malkoč na zapovjed carevu poginu, 307
  113 Popjevka od Kandije kad su je Turci uzeli, 311
  114 Od Beča kralj razbi Turke pod Bečom, 314
  115 Kako kralj Rakocija pogibe na Mukaču, 316
  116 Od Beča ćecap, Petar od Moskova itd...osvojiše Biograd, 318
  117 Kako Ivan Krušić senjski kapetan hitro ugrabi Jelicu svoju sestru zarobljenu iz ruku Muja Jelešvovića Turčina, 326
  118 Svadba Rišanjin Selima i Limun hajduk, 331
  119 Herceg Stjepan i blago mu u Dubrovnik doneseno: 334

  Treća grupa.

  120 Tuženje Kate Sarajevke (u Dubrovniku), 336
  121 Kako dubrovačke djevojke grda lica hitro poljepšuju, 337
  122 Kužna djevojka i ogledalo, 339
  123 LJepota Danice, brštana i djevojke, 340
  124 Pjesma kad se vjerila sojka sa vrapcom, 340
  125 Vlaško kolo i tuđin junak, 341
  126 Zakletva mlade Trstenke, 342
  127 Mare i paun, 342
  128 Počašnica, 344
  129 Tužba Vilslava Senjanina kadar boravljaše u turskoj zemlji na daleko od cvoje ljubovce, 344
  130 Plačno dvogovorje Vilslava Senjanina s mladom svojom ljubovcom, 346
  Rječnik, 349
  Ispravci u pjesmama i štamparske pogrješke, 407
  Štamparske pogrješke u predgovoru, 429
  Štamparske pogrješke u rječniku, 430


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Народне пјесме из старијих највише приморских записа
  Издавач: Лио
  Страна: 454 (cb)
  Povez: тврди
  Писмо: ћирилица
  Формат: 14 x 21 cm
  Година издања: 2003
  ИСБН:
  Naručite
  Cena: 1.900 RSD
  Cena za inostranstvo:
  19,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2023