MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ GrađevinaHidrogradnja

  Prikaži 5 puta
  veću sliku


  Prečišćavanje otpadnih voda
  SADRŽAJ

  1. UVOD, 1
  1.1. Poreklo otpadnih voda i njihov uticaj na životnu sredinu.1
  1.2. Administrativne mere zašite vodoprijemnika od zagađenja otpadnim vodama, 3
  1.3. Pregled postupaka prečišćavanja otpadnih voda, 6
  1.4. Tipovi hemijskih i biohemijskih reaktora sa kontinualnim radom, 15
  1.5. Opterećenje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, 17
  1.5.1. Hidrauličko opterećenje, 18
  1.5.2. Opterećenje materijama prisutnim u otpadnoj vodi, 21
  1.6. Zajedničko odvođenje i prečišćavanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda, 22

  2. PROCESI KOJI SE KORISTE PRI PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA, 29
  2.1. Fizički procesi, 29
  2.1.1. Rešetke i sita, 29
  2.1.2. Ujednačavanje protoka i sastava otpadne vode, 31
  2.1.3. Mešanje, 32
  2.1.4. Taloženje, 34
  2.1.4.1. Teorija diskretnog taloženja, 34
  2.1.4.2. Idealno taloženje, 36
  2.1.4.3. Lamelna taložnica, 38
  2.1.4.4. Realne taložnice, 39
  2.1.4.5. Zonsko taloženje, 47
  2.1.4.6. Površinsko opterećenje naknadnih taložnica muljem (muljni fluks), 51
  2.1.4.7. Ogledi statičkog taloženja, 55
  2.1.5. Flotacija, 60
  2.2. Fizičko-hemijski procesi, 61
  2.2.1. Hemij ska precipitacija, 61
  2.2.2. Prenos gasova, 63
  2.2.2.1. Teorijski aspekt prenosa gasova, 64
  2.2.2.2. Aeracioni sistemi (aeratori), 68
  2.2.2.3. Tehnički pokazatelji aeracije, 71
  2.3. Biološki procesi, 75
  2.3.1. Razvoj mikroorganizama u čistim kulturama, 78
  2.3.2. Razvoj u mešovitoj kulturi, 79
  2.3.3. Stopa rasta mikroorganizama, 80

  3. OBJEKTII UREĐAJI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, T, 82
  3.1. Objekti i uređaji za mehaničko prečišćavanje otpadnih voda, 82
  3.1.1. Rešetke, 82
  3.1.2. Sita, 86
  3.1.3. Usitnjivači (kominutori), a, 4, w, 88
  3.1.4. Taložnice za pesak (peskolovi), 89
  3.1.5. Ujednačavanje protoka i sastava otpadne vode, 93
  3.1.6. Flotacija, 94
  3.1.7. Prethodne taložnice, »uU2M, 96
  3.2. Objekti i uređaji biološkog prečišćavanja otpadnih voda, 100
  3.2.1. Proces sa aktivnim muljem, 100
  3.2.1.1. Tipovi postrojenja, 100
  3.2.1.2. Opterećenje i dimenzionisanje, 110
  3.2.1.3. Uobičajene vrednosti za dimenzionisanje, 115
  3.2.2. Aerisane lagune, 119
  3.2.3. Postrojenja sa anaerobnim aktivnim muljem, 120
  3.2.4. Procesi sa fiksiranim biološkim filmom, 122
  3.2.4.1. Điološki filtri, i.U, 123
  3.2.4.2. Rotacioni biološki kontaktori (RBK), 129
  3.2.5. Naknadne taložnice, 132

  4. POSTUPCI TERCIJARNOG PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
  4.2. UkJanjanje azota,
  4.2.1. Desorpcija amonijaka (striping),
  4.2.2. Nitrifikacija - denitrifikacija,
  4.2.2.1. Veličine za dimenzionisanje,
  4.3. Uklanjanje fosfora,
  4.3.1. Hemijska precipitacija,
  4.3.2. Biološke metode,
  4.4. Filtracija,
  4.4.1. Konstrukcija i primena,
  4.4.2. Pranje filtra,
  4.5. Dezinfekcija prečišćene otpadne vode,
  4.5.1. Dezinfekcija hlorom, natrijumhipohloritom kalcijumhipohloritom,
  4.5.2. Ostali načini dezinfekcije,

  5. OBRADA MULJA
  Uvod
  5.1.1.Količine i karakteristike mulja, 156
  5.2. Postupci obrade mulja, 163
  5.2.1. Smanjenje zapremine i količine vode u mulju (dehidratacija), 164
  5.2.1.1. Gravitacioni zgušnjivač, 165
  5.2.1.2. Flotaciono zgušnjavanje, 166
  5.2.1.3. Centrifugiranje, 167
  5.2.1.4. Vakuum filtri, 168
  5.2.1.5. Filter prese, 168
  5.2.1.6. Polja za sušenje mulja, 171
  5.2.1.7. Lagune, 172
  5.2.2. Hemijsko kondicioniranje mulja, 172
  5.2.3. Stabilizacija mulja, 173
  5.2.3.1. Stabilizacija krečom, 173
  5.2.1.2. Anaerobna stabilizacija, 174
  5.2.1.3. Aerobna stabilizacija, 179
  5.2.1.4. Kompostiranje, 184
  5.2.1.5. Termička obrada mulja, 185
  5.2.4. Postupci za ubijanje izazivača bolesti, 186

  6. HIDRAULIČKI ASPEKTI POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, 188
  6.1. Zadaci hidrauličkog proračuna, 188
  6.2. Način sprovođenja hidrauličkog proračuna, 190
  6.2.1. Veze između objekata, 190
  6.2.2. Prelivi u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, 191
  6.2.3. Ostali proračuni, 195
  6.3. Hidraulički zahtevi pri dimenzionisanju objekata, 196
  6.4. Prikazivanje rezultata hidrauličkog proračuna, 197

  7. MERENJE, UPRAVLJANJE I KONTROLA EFIKASNOSTI UREĐAJA , 201
  7.1. Uvod , 201
  7.2. Kontinualna merenja u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda, 202
  7.2.1. Mesta za kontinualna merenja u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda, 204
  7.2.2. Značaj kontinualnih merenja pojedinih parametara kvaliteta vode, 204
  7.3. Laboratorijske analize, 207
  7.3.1. Uzorci za analizu u laboratoriji, 208
  7.3.2. Podaci dobijeni merenjima koji su od šireg značaja, 210

  8. TROŠKOVI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA, 211
  8.1. Uvod , 211
  8.2. Investicije, 212
  8.3. Godišnji troškovi, 212

  9. PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I PUŠTANJE U POGON UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, 221
  9.1. Projektovanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.221
  9.2. Oprema, , 225
  9.2.1. Pumpe, 225
  9.2.2. Rešetke, 231
  9.2.3. Mešalice, 233
  9.2.4. Oprema peskolova, 233
  9.2.5. Oprema taložnica, 235
  9.2.6. Oprema aeracionih bazena, 237
  9.2.7. Oprema biofiltra, 242
  9.2.8. Oprema za obradu mulja, 243
  9.3. Građenje, prvo punjenje i puštanje u probni rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, 248

  LITERATURA, 250

  PREDGOVOR PRVOM IZDANJU

  Ova knjiga obrađuje problematiku prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Ona pokriva približno jednu polovinu građiva predmeta Komunalna hidrotehnika II na hidrotehničkom ođseku Građevinskog fakulteta u Beogradu, dok drugu polovinu pokriva knjiga Prof. dr Miloja Milojevića Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, šesto izdanje, Građevinski fakultet, Beograd, 2003. Knjiga je koncipirana tako da ima karakter monografskog dela iz ove oblasti.

  Prečišćavanje otpadnih voda je danas veoma značajno s obzirom na sve veće zagađivanje životne sredine. Knjiga prvenstveno obrađuje problematiku prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Problematika prečišćavanja otpadnih voda je multidisciplinama oblast u kojoj svoje mesto imaju stručnjaci različitih profila: biolozi, tehnolozi, građevinski inženjeri, mašinski inženjeri, elektrotehnički inženjeri, arhitekte, urbanisti. Knjiga "Prečišćavanje otpadnih voda" ima za cilj da studentima pete godine hidrotehničkog smera Građevinskog fakulteta objasni osnovne postupke prečišćavanja otpadnih voda i obrade mulja i ukaže na hidrotehničke i građevinske probleme koji se javljaju prilikom projektovanja i građenja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

  Autori su se trudili da obrade vrlo složenu problematiku prečišćavanja otpadnih voda na osnovu najnovijih domaćih i svetskih iskustava iz ove oblasti. Knjiga sadrži veliki broj tabela, crteža, dijagrama i preporuka koji će pomoći studentima da lakše savladaju gradivo, a mogu ih koristiti građevinski inženjeri i drugi stručnjaci u praksi prilikom projektovanja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

  Prilikom izrade ove knjige veoma su nam pomogli svojim primedbama i sugestijama recenzenti Prof. dr Miloje Milojević i Prof. dr Božidar Batinić. Naročito ističemo pomoć Prof. dr Miloja Milojevića koji je svojim korisnim sugestijama prevazišao ulogu recenzenta. Ovom prilikom im se najtoplije zahvaljujemo.

  Ako čitalac smatra da je knjiga tehnički dobro urađena, onda je to dobrim delom zasluga Miijane Kmezić, tehničara Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Beogradu.

  Autori
  Beograd, septembar 1995.


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Prečišćavanje otpadnih voda
  Izdavač: Građevinski fakultet
  Strana: 251 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2004
  ISBN: 86-7518-039-X
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja





  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021