MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 8 puta
  veću sliku


  Psihijatrija
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  U pristupu pisanja i uređenja ovog udžbenika pošli smo ne samo od potrebe i obaveze da studentima nakon desetak godina stavimo na raspolaganje novi udžbenik, nego i s ciljem da udžbenik sadrži upravo ono gradivo, i onoliko toga gradiva, koje je potrebno savladati da bi se položio ispit iz psihijatrije.

  Udžbenik se, uslovno može podeliti na četiri dela.

  Osnovni psihijatrijski pojmovi, njihovo prepoznavanje i klasifikacija, kao i psihijatrijski pregled opisani su u prvom delu.

  U drugom delu su opisane pojedine psihijatrijske bolesti i psihičke smetnje kod bolesnika sa somatskim bolestima.
  Lečenje duševnih bolesnika i terapijske metode opisane su u trećem delu. Osim pojedinih terapijskih pristupa i tehnika tu je i poglavlje o najčešćim hitnim stanjima u psihijatriji i njihovom razrešavanju.

  U poslednjem, četvrtom delu, prikazani su forenzičko-pravni, etički i kulturalni aspekti psihijatrije.


  Saržaj


  1. Uvod (Dražen Begić,Vlado Jukić,Vesna Medved)

  2. Povijest psihijatrije (Vlado Jukić)
  2.1. Stari vijek
  2.2. Srednji vijek
  2.3. Novivi vjek
  2.4. Znanstveno razdoblje psihijatrije
  2.5. Razvoj psihijatrije u dvadesetom stoljeću
  2.6. Razvitak psihofarmaka i njihovo značenje u psihijatriji
  2.7. Zaštita prava duševnih bolesnika
  2.8. Povijest hrvatske psihijatrije
  2.8.1. Skrb о duševnim bolesnicima prije izgradnje Psihijatrijske bolnice Vrapče
  2.8.2. Osnivanje Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu
  2.8.3. Osnivanje drugih psihijatrijskih bolnica
  2.8.4. Osnivanje (neuro)psihijatrij skih odjela u općim bolnicama
  2.8.5. Osnivanje i razvoj psihijatrijskih klinika
  2.8.6. Neke značajke hrvatske psihijatrijske službe
  2.8.7. Značenje osnivanja medicinskih fakulteta, poslijediplomskih studija i
  subspecijalističkih grana za razvoj hrvatske psihijatrije

  3. Razlikovanje psihičkii normalnog i abnormalnog (Dražen Begić)
  3.1. Psihički normalno
  3.2. Psihički abnormalno
  3.2.1. Rijetko pojavljivanje
  3.2.2. Iznenadno pojavljivanje
  3.2.3. Nepridržavanje normi
  3.2.4. Opasnost
  3.2.5. Osobna patnja
  3.2.6. Pomanjkanje uvida
  3.2.7. Poremećaj funkcioniranja
  3.2.8. Izostanak utjecaja na pojavljivanje poremećaja
  3.3. Kriteriji razlikovanja psihički normalnog od abnormalnog
  3.3.1. Statistički kriterij
  3.3.2. Socijalni kriterij
  3.3.3. Subjektivni kriterij
  3.3.4. Medicinski kriterij normalnosti

  4. Opća psihopatologija (Dražen Begić)
  4.1. Poremećaji svijesti _
  4.1.1. Kvantitativni poremećaji svijesti
  4.1.2. Kvalitativni poremećaji svijesti
  4.2. Poremećaji orijentacije
  4.3. Poremećaji doživljavanja vlastite ličnosti
  4.4. Poremećaji pažnje
  4.5. Poremećaji volje
  4.6. Poremećaji psihomotorike
  4.6.1. Poremećaji govora
  4.6.2. Poremećaji pokreta
  4.6.3. Poremećaji radnji
  4.7. Poremećaji afektivnosti
  4.7.1. Kvantitativni poremećaji afektivnosti
  4.7.2. Kvalitativni poremećaji afektivnosti
  4.8. Poremećaji mišljenja
  4.8.1. Formalni poremećaji mišljenja
  4.8.2. Sadržajni poremećaji mišljenja
  4.9. Poremećaji pamćenja
  4.9.1. Kvantitativni poremećaji pamćenja
  4.9.2. Я Kvalitativni poremećaji pamćenja
  4.10. Poremeća||mteUgencije
  4.11. Poremećaji opažanja.
  4.11.1. Kvantitativni poremećaji opažanja
  4.11.2. Kvalitativnii poremećaji opažanja
  4.12. Poremećaji nagona
  4.12.1. Kvantitativni poremećaji nagona za hranjenjem
  4.12.2. Kvalitativni poremećaji nagona za hranjenjem
  4.12.3. Kvantitativni poremećaji nagona za spavanjem
  4.12.4. Kvalitativni poremećaji nagona za spavanjem
  4.12.5. Kvantitativni poremećaji seksualnog nagona
  4.12.6. Kvalitativni poremećaji seksualnog nagona
  4.12.7. Poremećaji spolnog identiteta
  4.12.8. Poremećaji seksualne orijentacije

  5. Psihijatrijski pregled (Marina Šagud)
  5.1. Psihijatrijski intervju
  5.1.1. Autoanamneza
  5.1.2. Heteroanamneza
  5.1.3. Psihički profil
  5.2. Somatoneurološki pregled
  5.3. Dijagnostički dojam i radna dijagnoza
  5.4. Somatske pretrage
  5.4.1. Laboratorijske pretrage
  ...
  8.7.1. Neke značajke pijenja alkoholnih pića
  8.7.2. Subjektivni znakovi alkoholizma
  8.7.5. Znakovi alkoholizma u obitelji
  8.7.4. Znakovi alkoholizma u radnoj sredini
  8.7.5. Objektivni nalaz
  8.8. Postupak s akutno opitnom osobom
  8.9. Komlikacije alkoholizma
  8.9.2. Tjelesna oštećenja
  8.9.2. Neurološka oštećenja
  8.9.3. Psihički poremećaji u alkoholičara
  8.10. Obitelj i alkoholizam
  8.11. Liječenje i rehabilitacija alkoholičara
  8.11.1. Ljekovi u lječenju alkoholizma

  9. Ovisnosti о drogama (Vlado Jukić)
  9.1. Epidemiologija ovisnosti
  9.2. Uzroci ovisnosti i ličnost ovisnika
  9.3. Definije i pojmovi
  9.4 Način uzimanja, brzina i trajanje djelovanja psihoaktivne tvari
  9.5. Klasifikacija bolesti ovisnosti i mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
  uzrokovani uzimanjem psihoaktivnih tvari
  9.6. Psihički poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uporabom pejedinih vrsta
  psihoaktivnih tvari
  9.6.1. Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem opijata (F11)
  9.6.2. Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem kanabinoida (F12)
  9.6.3. Mentalii i poremećaji i poremećaje i ponašanja uzrokovam uzimanjem sedativa i hipnotika (F13)
  9.6.4. Mentalii i poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem kokaina i drugih stimulativnih sredstava uključujući i kofeni (F14 i F15)
  9.6.5. Mentalmo poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem halucinogena (F16)
  9.6.6. Mentalii i poremećaji i poremećaji ponašanja vezani uz đuhan (Fiff
  9.6.7. Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani hlapljivim
  otapalima (F18)
  9.6.8. Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem više droga ili uzimanjem ostalih psihoaktivnili tvari (Fl9)
  9.7. Forenzički aspekti ovisnosti
  9.8. Prevencija ovisnosti
  9.9. Dijagnostika
  9.10. Liječenje i rehabilitacija ovisnika

  10. Shizofrenija isrodni poremećaji (VesrtaMedved)
  10.1. Shizofrenija
  ...
  13.1.5. Generalizirani anksiozni poremećaj
  13.1.6. Mješoviti anksiozno depresivni poremećaj
  13.1.7. Separacijski anksiozni poremećaj
  13.1.9. Opsesivno kompulzivni poremećaj

  14. Reakcije na teški stres, posttraumatski stresni poremećaj i poremećaji prilagodbe(Vlado Jukić)
  14.1. Akutna reakcija na stres
  14.2. Posttraumatski stresni poremećaj
  14.3. Poremećaji prilagodbe

  15. Disocijativni i somatoformni poremećaji (Zorana Kušević)
  15.1. Disocijativniporemećaji
  15.1.1. Disocijativna amnezija
  15.1.2. Disocijativna fuga
  15.1.3. Disocijativni stupor
  15.1.4. Stanja transa i opsjednutosti
  15.1.5. Disocijativne kcmvulzije
  15.1.6. Višestrukaličnost
  15.1.7. Konverzivni poremećaj
  15.2. Somatoformni poremećaji
  15.2.1. Somatizacijski poremećaj
  15.2.2. Hipohondrija i hipohondrijski poremećaj

  16. Poremećaji hranjenja (Darko Marčinko)
  16.1. Etiologija poremećaja hranjenja
  16.2. Epidemiologija
  16.3. Klinička slika
  16.3.1. Anoreksija
  16.3.2. Bulimija

  17. Poremećaji spavanja (Dražen Begić)
  17.1. Kvantitativni poremećaji nagona za spavanjem
  17.1.1. Neorganska nesanica
  17.1.2. Neorganska pospanost
  17.2. Kvalitativni poremećaji nagona za spavanjem
  17.2.1. Hodanje u spavanju
  17.2.2. Noćni strah
  17.2.3. Noćna mora
  17.2.4. Noćno mokrenje

  18. Poremećaji seksualnog nagona (Dražen Begić)
  18.1. Smanjeni seksualni nagon
  ...
  22.12. Transvestizam
  22.2. Poremećaji seksualne sklonosti
  22.2.1. Fetišizam
  22.2.2. Fetišistički transvestizam
  22.2.3. Ekshibicionizam
  22.2.4. Voajerizam
  22.2.5. PedofiMja
  22.2.6. Sadomazohizam
  22.2.7. Višestruki poremećaj seksualne sklonosti
  22.2.8. Ostali poremećaji seksualne sklonosti |
  22.3. Liječenje parafilija
  22.4. Poremećaji seksualne orijentacije
  22.4.1. Poremećaj seksualnog sazrijevanja
  22.4.2. Egodistona seksualna orijentacija

  23. Intelektualne teškoće (Zorana Kušević)
  23. Epidemiologija
  23.2. Uzroci intelektualnih teškoća
  23.3. Dijagnostički kriteriji
  23.4. Klinička slika
  23.4.1. Laka mentalna retardacija
  21.4.2 Umjerena mentalna retardacija
  23.4.3. Teška i duboka mentalna retardacija
  23.4.4. Liječenje osoba s intelektualnim teškoćama

  24. Psihički poremećaji dječje i adolescentske dobi (Ivan Begovac)
  24.1. Etiopatogeneza psihičkih poremećaja u đjece i adolescenata
  24.2. Poremećaji specffični za djetinjstvo i pretežno remitirajuće bolesti
  24.2.1. Poremećaji eliminacije
  24.3. Rano započeti i pretežno perzistirajući razvojni poremećaji
  24.3.1. Specifični razvojni poremećaji
  24.3.1. Dječiji autizam
  24.3.2. Hiperkinetski poremećaj
  24.4. Poremećaji sa specifičnim nastankom u djetinjstvu i adolescenciji
  24.4.1. Poremećaji ponašanja
  24.4.2. Tikovi
  24.5. Poremećaji s početkom u adolescenciji (i djetinjstvu) i kontinuitetom u odrasloj dobi
  24.5.1. Anksiozni (emocionalni) poremećaji u djece i adolescenata
  24.5.2. Disocijativni i somatoformni poremećaji u djece i adolescenata
  24.5.3. Opsesivno kompulzivni poremećaj u dječijoj i adolescentskoj dobi
  24.5.4. Psihosomatske bolesti u dječjoj i adolescentskoj dobi
  24.5.5. Afektivni poremećaji u dječjoj i adolescentskoj dobi
  ...
  26.5.2. Maligni neuroleptički sindrom
  26.5.3. Tardivna diskinezija
  26.6. Primjena psihofermaka u hitnim stanjima

  25. Psihičke smetnje i tjelesni poremećaji (Igor Fšipdć) |
  25.1. Psihičke smetnje ц tjelesnih bolesti
  25.1.1. Cerebrovaskularne bolesti
  25.1.2. Epilepsije
  25.1.3. Poremećaji pokreta
  25.1.4. Kardiovaskularne bolesti
  25.1.5. Kronična opstruktivna plućna bolest i astma
  25.1.6. Šećema bolest i drage endokrinološke bolesti
  25.1.7. Psihički komorbiditeti u oboljelih od malignih bolesti — psihoonkologija
  25.2. Tjelesne bolesti u psihijatrijskih bolesmka

  26. Hitna stanja u psihijatriji (Vlado Jukić)
  26.1. Psihijatrijski pregled u hitnim stanjima
  26.1.1. Psihijatrijsld intervju
  26.1.2. Ispitivanje psihičkog statusa
  26.1.3. Tjelesni pregled i pretrage
  26.1.4. Specifična stanja psihijatrijske hitnosti
  26.2.1. Suicidalni bolesnik
  26.2.2. Agresivni i nasilni bolesnik —
  26.2.3. Krizno stanje |
  26.2.4. Panika
  26.2.5. Nesanica i
  26.3. Psihijatrijske bolesti крје najčešće zahtijevaju hitnu psihijatrijsku intervenciju
  26.3.1. Alkoholom izazvani problemi
  26.3.2. Shizofrenija
  26.3.3. Manija •
  26.3.4. Depresija
  26.3.5. Posttraumatski stresni poremećaj
  26.3.6. Adolescentska kriza
  26.4. Intoksikacije kao hitni psihijatrijski problem
  26.4.1. Intoksikadje antikolmergidma
  26.4.2. Intoksikacija kofeinom
  26.4.3. Moksikaajakanabisom
  26.4.4. Intoksikacija kokainom
  26.4.5. Intoksikacija hatefoogenima
  26.4.6. Intoksikadja opijatima
  26.5. Nuspojave psihijatrijskih lijekova kao uzrod hitne psihijatrijske intervendje
  26.5.1. Akatizija
  ...
  27.2.1. Elektrokonvulzivna terapija
  27.2.2. Neurofeedback
  27.2.3. Transkranijalna magnetna stimulacija
  27.2.4. Vagusna stimulacija
  27.3. Kronobiološke metode liječenja
  27.3.1. Terapija svjetlom
  27.3.2. Kronoterapija
  27.3.3. Deprivadja spavanja
  27.3.4. Liječenje spavanjem/snom
  27.4. Psfookirurgija
  27.5. Ostale metode liječenja
  27.1. Psihofarmakoterapija
  27. Biološka terapija u psihijatriji (Miro Jakovljević)
  27.1.1. Antipsihotici
  27.1.2. Anksiolitici
  27.1.2.1. Benzodiazepini
  27.1.2.2. Nebenzodiazepinski anksiolitici
  27.1.3. Hipnotici
  27.1.3.1. Benzodiazepinski hipnotici
  27.1.3.2. Z hipnotici
  27.1.3.3. Melatoninergični hipnotici
  27.1.3.4. Serotoninski hipnotici
  27.1.3.5. Hipnotički Н1 antihistaminici
  27.1.4. Psihostimulansi i promotori budnosti
  27.1.5. Antidepresivi
  27.1.5.1. Inhibitori MAO-a
  27.1.5.2. Inhibitori ponovne pohrane monoamina (IPPMA)
  27.1.5.3. Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SIPPS)
  27.1.5.4. Selektivniihnibitori ponovne pohrane noradrenalina(SIPPNA)
  27.1.5.5. Inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (IPPSENA)
  27.1.5.6. Inhibitori ponovne pohrane noradrenalina i dopamina (IPPNADA)
  27.1.5.7. Antagonisti 5-HT2/a receptora
  27.1.5.8. Dualni serotoninski antidepresivi (DSEA)
  27.1.5.9. Noradrenergični i specifični serotoninski antidepresivi (NASSA).
  27.1.5.10. Pojačivači ponovne pohrane serotonina (PPPSE)
  27.1.5.11. Melatoninsko serotoninski antidepresivi
  27.1.5.12. Multimodalni antidepresivi
  27.1.5.13. Agonisti 5-НТ1А receptora
  27.1.5.14. Inhibitori fosfodiesteraze
  27.1.5.15. Blokatori NMDA receptora
  27.1.5.16. Ostali antidepresivi
  27.1.6. Stabilizatori raspoloženja
  27.1.7. Pojačivači mnestičkih funkdja i antidementivi
  27.1.8. Lijekovi za erektilnu disfunkdju
  27.1.9. Lijekovi za liječenje alkoholizma i drugih ovisnosti
  27.1.9.1. Antagonisti opioida
  27.1.9.2. Ostali lijekovi
  27.7.2. Neuromodulatorne metode liječenja

  28. Osnove psihodinamske psihoterapije i psihoanalitička terapija (Rudolf Gregurek)
  28.1. Osnove psihodinamske psihoterapije
  28.1.1. Topografska teorija
  28.1.2. Struktuma teorija
  28.1.3. Mehanizmi obrane
  28.1.4. Faze psihoseksualnog razvitka
  28.1.5. Odnos bolesnik liječnik
  28.2. Psihoanalitička terapija
  28.2.1. Indikacije za psihoanalitičku terapiju

  29. Bihevioralna i kognitivna terapija (Marijana Braš)
  29.1. Bihevioralna terapija
  29.1.1. Indikacije zabiheviorabiu terapiju
  29.2. Kognitivna terapija
  29.2.1. Indikacije za kognitivnu terapiju
  29.3. Kognitivno bihevioralne terapije
  29.3.1. Indikadje za KBT

  30. Ostale psihoterapije (Rudolf Gregurek)
  30.1. Suportivne psihoterapijske tehnike
  30.1.1. Metoda ventiladje
  30.1.2. Metode sugestivne terapije
  30.1.3. Metoda persuazije
  30.1.4. Autogeni frening
  30.1.5. Hipnoza ;
  30.2. Reedukativne psihoterapijske tehnike
  30.2.1. Bračna i obitdjska psihoterapija
  30.2.2. Gestalt psihoterapija
  30.2.3. Transakdjska analiza
  30.2.4. Na bolesnika usredotočena psihoterapija
  30.3. Rekonstruktivne psihoterapijske tehnike
  30.3.1. Grupna psihoterapija
  30.3.2. Grupna analitička psihoterapija
  30.3.3. Integrativna psihoterapija
  30.3.4. Egzistencijalna analiza
  30.3.5. Psihodrama
  30.4. Međuodnos različitih psihoterapija

  31. Socioterapija i rehabilitacija (Slađana Štrkalj Ivezić)
  31.1. Socioterapija
  31.2. Rehabilitacija
  31.2.1. Psihosocijalni postupci u rehabilitaciji
  31.3. Stigma psihičke bolesti

  32. Forenzička psihijatrija (Vlado Jukić)
  32.1.Sudsko psihijatrijsko vještačenje
  32.2. Prisilna hospitalizacja duševnih bolesnika
  32.3. Forenzička psihijatrija u kazneno pravnom području
  32.4. Građansko pravno područje forenzičke psihijatrije
  32.4.1. Vještačenje poslovne sposobnosti
  32.4.2. Vještačenje sposobnosti sklapanja braka i odgoja djece
  32.4.3. Vještačenje dpdjele djece u postupku razvoda braka
  32.4.4. Vještačenje sposobnosti sklapanja ugovora
  32.4.5. Vještačenje vozačke sposobnosti
  32.4.6. Vještačenje sposobnosti odlučivanja
  32.4.7. Psihijatrijska vještačenja u predmetima naknade štete
  32.4.8. Druga pitanja psijiijatrijske prakse која imaju forenzičko psihijatrijske implikacije

  33. Etika u psihijatriji (Vesna Medved)
  33.1. Medicinska etika
  33.1.1. Informirani pristanak
  33.1.2. Pretpostavljena suglasnost za lječenje
  33.1.3. Medicinska tajna
  33.2. Etika u psihijatriji
  33.2.1. Etički principi odnosa psihijatar - bolesnik
  33.2.2. Etički principi psihijatrijskog liječenja
  33.2.3. Razni etički principi u psihijatrijskoj praksi
  33.2.4. Deklaracije od značenja za psihijatriju

  34. Transkulturalna psihijatrija (Vesna Medved, Norman Sartorius)

  Literatura
  Kazalo pojmova (Aleksandar Savić)

   


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Psihijatrija
  Izdavač: Medicinska naklada
  Strana u boji: 454
  Povez: tvrdi
  Pismo: latinica
  Format: 170 x 240mm
  Godina izdanja: 2015
  ISBN: 978-953-176-723-1
  Naručite
  Cena:
  6.000,00 DIN
  Cena za inostranstvo:
  60,00 EUR
  Kom.:

  Naručite telefonom:
  +381 11 3055010
  +381 11 3055015

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Psihologija zla
  1296 din.

  Do šizofrenije i nazad
  900 din.

  Izabrana dela Nikole Rota, tom 2: Opšta psihologija
  1650 din.

  Klinička neuropsihologija
  2400 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga