MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.

  Prikaži 7 puta
  veću sliku


  Рачунарство и информатика за 1. разред гимназије и средњих стручних школа
  Dodaj u podsetnik - Wish List
  Уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа. Бесплатан пратећи ЦД

  Уџбеник је направљен тако да можете у потпуности да савладате градиво које је предвиђено у првом разреду гимназија и средњих стручних школа.

  Свака тематска целина је обрађена са пуно слика, које су повезане са текстом који их прати. То је урађено због тога што је комплетан софтвер направљен у графичком радном окружењу. Јер једна слика говори више него хиљаду рећи. Исто тако, проблем у коришћењу рачунара настаје оног тренутка када остајете сами са рачунаром. Због тога је овај уџбеник конципиран тако да можете самостално решавати проблеме који се могу појавити.

  На самом почетку уџбеника су обрађене две облсти којима се још увек недовољно посвећује пажња - заштита здравља при дуготрајном коришћењу рачунара и заштита животне средине од рачунарског отпада.

  Уз овај уџбеник иде и пратећи диск, на којем су бесплатни програми, они вам омогућавају да без коришћења пиратских копија савладате план и програм из овог предмета. (програми SLOVO, OPEN OFICCE, PICASA, CDBurneXP i Adobe Reader)


  Садржај

  1. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

  1.1. Рад на рачунару и здравље 10
  1.2. Рачунари и заштита животне средине 12
  1.3. Предмет изучавања информатике 14
  1.3.1. Функције информационе технологије 15
  1.3.2. Предности информационе технологије 16
  1.4. Информатика и друштво 17
  1.5. Историјат развоја рачунарства 20

  2. РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

  2.1. Структура рачунарског система 28
  2.2. Хардвер 29
  2.2.1. Шта је хардвер? 29
  2.2.2. Централна јединица 34
  2.2.2.1. Аритметичко - логичка јединица 34
  2.2.2.2. Контролна јединица - Командно управљачка јединица 35
  2.2.2.3. Унутрашња (централна) меморија 36
  Како функционише процесор и меморија? 36
  ROM меморија 37
  2.2.3. Периферне јединице рачунара 38
  2.2.3.1. Улазне јединице 38
  Тастатура 38
  Уређаји за контролу курсора 40
  Скенери 42
  Дигитални фотоапарати 42
  Дигиталне видео камере 42
  2.2.3.2. Јединице за меморисање података 43
  Диск јединица 43
  Дискетна јединица 43
  Јединица ласерско-оптичког диска 43
  2.2.3.3. Излазне јединице 44
  Монитор 45
  Штампачи 46
  2.3 Софтвер 48
  2.3.1. Системски софтвер 49
  2.3.1.1. Оперативни систем 49
  2.3.1.2. Услужни софтвер 51
  2.3.2. Кориснички софтвер 52
  2.3.2.1. Готови кориснички програми 52
  2.3.3. Легални и пиратски софтвер 56
  Злонамерни програми 57

  3. ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

  3.1. Оперативни систем Windows 60
  3.1.1. Основни појмови 60
  3.2. Употреба миша и тастатуре 61
  3.2.1. Употреба миша 61
  3.2.2. Употреба тастатуре 64
  Распоред ћирилићних и латиничних слова 66
  3.3. Покретање апликација 67
  3.3.1. Покретање апликација помоћу Старт менија 67
  3.3.2. Покретање апликација помоћу пречице 68
  3.3.3. Покретање апликација помоћу иконице апликације 68
  3.3.4. Отварање више апликација 68
  3.3.5. Затварање апликације 69
  3.3.6. Искључивање рачунара 69
  3.4. Рад са прозорима 69
  3.4.1. Отварање прозора 70
  3.4.2. Затварање прозора 71
  3.4.3. Повећање прозора 71
  3.4.4. Смањивање прозора 71
  3.4.5. Ручна промена величине прозора 71
  3.4.6. Померање прозора 71
  3.4.7. Привремено затварање прозора 72
  3.5. Елементи прозора 72
  3.6. Организација података на диску 74
  3.7. Покретање програма 75
  3.7.1. Покретање програма преко Старт менија 75
  3.7.2. Покретање програма преко пречице програма 75
  3.7.3. Покретање програма преко датотеке 76
  3.7.4. Задавање команди у Windows-у 77
  3.7.4.1. Задавање команди преко алатки 77
  3.7.4.2. Задавање команди преко менија 77
  3.7.4.3. Задавање команди комбинацијом тастера на тастатури 78
  3.8. Рад са датотекама и фасциклама 79
  3.8.1. Рад са датотекама 79
  3.8.1.1. Копирање датотеке 79
  3.8.1.2. Премештање датотеке 81
  3.8.1.3. Брисање и спасавање датотека 82
  3.8.1.4. Трајно уклањање датотека из рачунара 83
  3.8.1.5. Промена имена датотеке 84
  3.8.2. Рад са фасциклама 85
  3.8.2.1. Креирање нове фасцикле 85
  3.8.2.2. Промена имена фасцикле 87
  3.8.2.3. Копирање фасцикле 88
  3.8.2.4. Премештање фасцикле 89
  3.8.2.5. Брисање и спасавање фасцикли 91
  3.8.2.6. Трајно уклањање фасцикле из рачунара 93
  3.9. Коришћење додатних програма 94
  3.9.1. Бележница 94
  3.9.2. Бојанка 95
  3.9.3. Калкулатор 96
  3.9.4. Мапа знакова 97
  3.10. Рад са спољашњим меморијама 99
  3.10.1. Рад са дискетама 99
  3.10.2. Рад са CD и DVD дисковима 101
  Снимање података на CD или DVD диск 102
  3.10.3. Рад са флеш (Flash) меморијом 106
  3.11. Подешавање радног окружења 108
  3.11.1. Подешавање изгледа радне површине 108
  3.11.2. Подешавање изгледа Старт менија 110
  3.11.3. Избор језика и тастатуре 111
  3.11.4. Постављање домаћих мерних јединица 113
  3.11.5. Подешавање сата и временске зоне 115
  3.12. Одржавање система 116
  3.12.1. Дефрагментација диска 116

  4. ОБРАДА ТЕКСТА

  4.1. Основни појмови 120
  Маргина 120
  Пасус 120
  Оријентација стране 121
  Заглавље стране 121
  Подножје стране 121
  4.2. Рад са програмом Писац (Writer) 122
  4.2.1. Инсталирање програма 122
  4.2.2. Покретање програма 124
  4.2.3. Изглед основног прозора 126
  4.3. Подешавање радног окружења 129
  Постављање мерних јединица 130
  Одређивање времена за аутоматско снимање документа 130
  Број корака за опозивање команде 130
  Избор оријентације, величине папира и маргина 131
  Избор писма 131
  Постављање и уклањање лењира 131
  Постављање палета са алаткама 132
  Додавање алатки на палету са алаткама 132
  Уклањање палети са алаткама 133
  4.4. Припрема за писање текста 134
  Отварање новог документа 134
  Облици показивача 134
  Постављање величине и оријентације папира и маргина 135
  Избор фонта - име, врста и величина фонта 135
  4.5. Основе рачунарске дактилографије 136
  4.5.1. Положај прстију на тастатури 136
  4.5.2. Вежбање слепог куцања 137
  4.6. Уношење текста 139
  4.7. Чување документа 142
  Снимање документа на диск 142
  4.8. Затварање документа 143
  4.9. Учитавање и измене постојећег документа 144
  4.9.1. Учитавање постојећег документа 144
  4.9.2. Чување постојећег документа и измена 144
  4.10. Рад са блоковима 146
  4.10.1. Означавање текста 146
  4.10.2. Манипулација означеним текстом 147
  4.10.2.1. Премештање текста 147
  4.10.2.2. Копирање (умножавање) текста 149
  4.11. Рад са више докумената 150
  Отварање више докумената 150
  Копирање из једног документа у други 151
  4.12. Обликовање текста 153
  4.12.1. Форматирање знака и блока 153
  4.12.2. Форматирање пасуса 156
  4.12.2.1. Форматирање пасуса помоћу менија Формат-Пасус 156
  4.12.2.2. Форматирање пасуса помоћу Стила 159
  4.12.2.3. Вишестубачни текст 161
  4.12.2.4. Прављење новог стила 161
  4.12.3. Набрајање у тексту 163
  4.13. Рад са табелама 165
  4.13.1. Креирање табеле 165
  Уношење садржаја у табелу 166
  Означавање реда, колоне и целе табеле 166
  4.13.2. Форматирање табеле 166
  Промена ширине табеле 166
  Промена висине реда 167
  Форматирање садржаја табеле 167
  Форматирање табеле 168
  4.14. Рад са сликама 171
  4.14.1. Уметање слика 171
  4.14.2. Форматирање слике 172
  4.15. Обликовање документа 176
  4.15.1. Додавање заглавља и подножја 176
  4.15.2. Додавање фуснота и енднота 177
  4.15.3. Нумерација страна 179
  4.16. Штампање и размена документа 180
  4.16.1. Преглед страница 180
  4.16.2. Штампање документа 181
  4.16.3. Извожење документа у ПДФ формату 181

  5. РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

  5.1. Начини комуникација између рачунара 184
  5.2. Рачунарске мреже 185
  5.2.1. Појам рачунарске мреже 185
  5.2.2. Врсте рачунарских мрежа 185
  5.2.2.1. Врсте мрежа према простору који покривају 185
  Локалне рачунарске мреже (LAN) 185
  Глобалне рачунарске мреже (WAN) 185
  5.2.2.2. Врсте мрежа према приоритету 186
  Мрежа активих директоријума 186
  Мрежа равноправних рачунара (peer-to-peer) 186
  5.2.2.3. Врсте мрежа према начину размене података 187
  Етернет 187
  Прстен са жетоном (Token ring) 187
  Асинхрони режим преноса (АТМ) 187
  5.2.3. Примена рачунарских мрежа 188
  5.3. Интернет и Интранет 190
  5.3.1. Интранет 190
  5.3.2. Интернет 190
  5.3.2.1. Настанак Интернета 191
  5.3.2.2. Основе Интернет протокола 192
  Пакетски саобраћај 192
  Адресирање 192
  5.4. Повезивање рачунара и Интернета 194
  5.4.1. Врсте приступа према сталности везе 194
  5.4.2. Врсте приступа према технологији 195
  5.4.3. Успостављање везе рачунара и Интернета 197
  5.4.3.1. Повезивање рачунара са Интернетом 197
  5.4.3.2. Прављење конекције 197
  5.4.3.3. Подешавање конекције 200
  5.4.3.4. Успостављање везе са Интернетом 203
  5.4.3.5. Прекидање везе са Интернетом 204
  5.5. Сервиси Интернета 204
  5.5.1. Базични сервиси (Електронска пошта, FTP) 204
  5.5.2. Јавни информациони сервиси (WWW) 205
  5.5.3. Дискусиони сервиси 205
  5.5.4. Конференцијски сервиси 206
  5.5.5. Сервиси за претраживање информација 206
  5.6. Рад са Web читачима 207
  5.6.1. Internet Explorer 207
  5.6.1.1. Покретање програма 207
  5.6.1.2. Отварање Web страна 207
  5.6.1.3. Отварање Web страна преко хипервезе 208
  5.6.1.4. Коришћење претраживача 208
  5.6.1.5. Снимање Web страна 209
  5.6.1.6. Снимање слика са Web страна 209
  5.6.1.7. Пребацивање садржаја Web страна у текст процесор 210
  5.6.1.8. Преглед и штампање Web страна 210
  5.7. Електронска пошта 211
  5.7.1. Програми за електронску пошту 211
  Outlook Express 211
  Покретање програма 211
  Елементи програма Outlook Express 212
  Постављање електронске адресе 212
  Примање електронске поште 214
  Примање електронске поште са прилозима 214
  Састављање и слање електронске поште 215
  Састављање и слање електронске поште са прилозима 215
  Прављење адресара електронске поште 216
  Коришћење адресара електронске поште 217

  6. МУЛТИМЕДИЈСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ

  6.1. Мултимедија 220
  6.1.1. Појам мултимедија 220
  6.2. Програми за мултимедију 221
  6.2.1. Програми за преглед слика 221
  6.2.1.1. Windows Explorer 221
  6.2.2. Програми за рад са сликама 222
  6.2.2.1. Microsoft Office Picture Manager 222
  6.2.3. Picasa 224
  6.2.3.1. Инсталирање и подешавање програма 224
  6.2.3.2. Обрада слика 225
  6.2.3.3. Прављење мултимедијалне филмске презентације 226
  6.2.4. Програми за рад са звучним и видео записима 228
  6.2.4.1. Windows Media Player 228
  6.2.4.2. Windows Movie Maker 230
  Покретање програма 230
  Прављење филма 230
  6.3. Мултимедија у настави 234
  6.3.1. Електронске књиге 234
  6.3.1.1. Електронске књиге у текст формату 234
  6.3.1.2. Електронске књиге у ПДФ формату 234
  6.3.1.3. Аудио књиге 235
  63.1.4. Мултимедијална предавања 236
  6.4. Едукативни програми 236
  6.4.1. Програм СЛОВО 236
  6.4.2. Енциклопедије 237
  6.4.3. Речници и преводиоци 238


  Детаљни подаци о књизи
  Наслов: Рачунарство и информатика за 1. разред гимназије и средњих стручних школа
  Издавач: Soho Graph
  Страна у боји: 240
  Povez: spirala
  Писмо: ćirilica
  Формат: 17x32 cm
  Година издања: 2011
  ИСБН: 978-86-83987-37-5
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Naučite da programirate u Pascalu i Delphiju
  680 din.

  Informatika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije
  900 din.

  ECDL 5.0 Modul 6: Prezentacije, Microsoft Office PowerPoint 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  630 din.

  Windows 7 za neupućene
  1260 din.

  Računarstvo i informatika za 1. razred srednje škole
  1000 din.

  Muzička umetnost, udžbenik za 1. razred stručnih škola
  740 din.

  IMPROVING ENGLISH 1 - radna sveska
  740 din.

  IMPROVING ENGLISH 1 - udžbenik udžbenik za gimnazije i stručne škole (2007)
  960 din.

  Vežbe za gitaru za neupućene (+ CD)
  1350 din.

  Windows Me Millennium Edition za neupućene
  180 din.

  Gitara za neupućene (+ CD)
  1350 din.

  Delphi 2005 bez tajni
  972 din.

  Kako ne treba programirati na jeziku C++
  360 din.

  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  1200 din.

  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  1050 din.

  ECDL 5.0 Modul 4: Tabelarni proračuni, Microsoft Office Excel 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  630 din.

  ECDL 5.0 Modul 3: Obrada teksta, Microsoft Office Word 2007: Udžbenik za pripremu ECDL ispita
  630 din.

  Osnovi programiranja, Programski jezik C#
  1790 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  IDI NA VRH STRANE
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga