MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige▹Računari i InternetHardver

  Prikaži 2 puta
  veću sliku


  Preuzmite
  Pogled u knjigu
  Organizacija i arhitektura računara : projekat u funkciji performansi, Prevod devetog izdanja
  Autor: William Stallings
  Strana: 790
  Ostali detalji
  Veličina slova: A A
  Ključne karakteristike za prodaju

  Knjiga Organizacija i arhitektura računara, projekat u funkciji performansi, prevod 9. izdanja predstavlja veliki doprinos upotpunjavanju relativno slabo pokrivene, a izuzetno značajne oblasti na našem tržištu stručne literature u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija oblasti organizacije i arhitekture računarskih sistema.

  Ciljna grupa

  Knjiga Organizacija i arhitektura računara, projekat u funkciji performansi, prevod 9. izdanja je dragoceno štivo za sve one koji žele profesionalno da se bave projektovanjem ili korišćenjem računarskih sistema, kako za pripadnike akademskih krugova – nastavnike i studente računarstva i srodnih disciplina u okviru informacionih i komunikacionih tehnologija, za koje može da posluži kao osnovni udžbenik, tako i za profesionalne inženjere, za koje predstavlja osnovni referentni materijal, pogodan za samostalno usavršavanje u predmetnoj oblasti. Kako studentima i predavačima tako i profesionalcima deveto izdanje ove knjige ostaje nezamenljiv izvor znanja iz ove oblasti.

  Zašto se izdaje knjiga

  Organizacija i arhitektura računara: projekat u funkciji performansi, prevod devetog izdanja nudi sveobuhvatan, promišljen i savremen opis organizacije i arhitekture računara, uključujući memoriju, U/I uređaje, superscalarne i paralelne sisteme. Isto tako obrađena je arhitektura sa više jezgara, kao i arhitektura najnovijih procesora iz porodice Intel x86 i arhitektura procesora ARM. U novom, devetom izdanju nalazi se preko 100 novih problema isprobanih u praksi, a gradivo je u potpunosti prilagođeno najnovijim kretanjima i tehnikama u organizaciji i arhitekturi računara.

  Opis knjige

  Čuveni autor i konsultant William Stallings podrobno opisuje najnovija dostignuća u ovoj oblasti, od superskalarnih procesora do najnovijih kretanja u organizaciji sa paralelnim procesorima. Tokom cele knjige, objašnjavajući osnovne principe, svoju pažnju usredsređuje na veoma važnu ulogu koju performanse imaju u projektovanju računara, kao i na praktične tehnike za projektovanje usklađenih sistema kojima se na najbolji način iskorišćavaju svi elementi računara. Od početka do kraja, Stallings postepeno uvodi nove pojmove, pomažući studentima da bolje razumeju njihov značaj i povezanost sa ranije uvedenim pojmovima. Elementi sistema se objašnjavaju kako sa tačke gledišta arhitekture, sa koje računar posmatraju programeri na mašinskom jeziku, tako i sa stanovišta organizacije funkcionalnih celina i njihovih međusobnih veza kojima se ostvaruje ta arhitektura. Kao i uvek, Stallings predavačima i studentima nudi izuzetnu pomoć, uključujući raznovrsne dodatke i onlajn izvore informacija. Neki od ovih onlajan dodataka raspoloživi su za preuzimanje sa ove veb stranice.


  Kratak sadržaj

  Onlajn resursi, ix
  Predgovor, xi
  O autoru, xix

  Poglavlje 0 Vodič za čitaoce i nastavnike,1
  0.1 Kratak pregled knjige,2
  0.2 Vodič za čitaoce i nastavnike, 2
  0.3 Zašto studirati organizaciju i arhitekturu računara, 3
  0.4 Internet i veb resursi, 5

  DEO 1 PREGLED, 6
  Poglavlje 1 Uvod, 6
  1.1 Organizacija i arhitektura, 7
  1.2 Struktura i funkcija, 8
  1.3 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 14
  Poglavlje 2 Evolucija i performansa računara, 15
  2.1 Kratka istorija računara, 16
  2.2 Projektovanje za performansu, 37
  2.3 Više jezgara, MIC i GPGPU, 43
  2.4 Evolucija arhitekture Intel x86, 44
  2.4 Ugrađeni sistemi i ARM, 45
  2.6 Procena performanse, 49
  2.7 Dodatna literatura, 59
  2.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 60

  DEO 2 RAČUNARSKI SISTEM, 65
  Poglavlje 3 Pogled odozgo na računarsku funkciju i međusobno povezivanje, 65
  3.1 Računarske komponente, 66
  3.2 Računarska funkcija, 68
  3.3 Strukture za međusobno povezivanje, 84
  3.4 Međusobno povezivanje pomoću magistrale, 85
  3.5 Međusobno povezivanje od tačke do tačke, 93
  3.6 PCI express, 98
  3.7 Dodatna literatura, 108
  3.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 108

  Poglavlje 4 Keš memorija, 112
  4.1 Pregled računarskog memorijskog sistema, 113
  4.2 Principi keš memorije, 120
  4.3 Elementi projektovanja keš memorija, 123
  4.4 OrganizacijA keš memorije procesora Pentium, 141
  4.5 Organizacija keš memorije procesora ARM, 144
  4.6 Dodatna literatura, 146
  4.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 147

  DODATAK 4A Karakteristike performanse memorija u dva nivoa,152
  Poglavlje 5 Unutrašnja memorija, 159
  5.1 Poluprovodnička glavna memorija, 160
  5.2 Ispravljanje grešaka, 170
  5.3 Napredna organizacija DRAM memorije, 174
  5.4 Dodatna literatura, 180

  Poglavlje 6 Spoljašnja memorija, 185
  6.1 Magnetni disk, 186
  6.2 RAID, 195
  6.3 Poluprovodnički diskovi, 205
  6.4 Optička memorija, 210
  6.5 Magnetna traka, 215
  6.6 Dodatna literatura, 217
  6.6 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 218

  Poglavlje 7 Ulaz/Izlaz,221
  7.1 Spoljašnji uređaji, 223
  7.2 U/I moduli, 226
  7.3 Programirani U/I, 228
  7.4 U/I upravljan prekidima, 232
  7.5 Direktan pristup memoriji, 240
  7.6 U/I kanali i procesori, 246
  7.7 Spoljašnji interfejs: Thunderbolt i Inifiniband, 248
  7.8 U/I struktura ibm zenterprise 196, 256
  7.9 Dodatna literatura, 260
  7.10 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 260

  Poglavlje 8 Podrška operativnog sistema, 265
  8.1 Pregled operativnog sistema, 266
  8.2 Raspoređivanje, 277
  8.3 Upravljanje memorijom, 283
  8.4 Upravljanje memorijom procesora Pentium, 294
  8.5 Upravljanje memorijom procesora ARM, 299
  8.6 Dodatna literatura, 304
  8.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 305

  DEO 3 ARITMETIKA I LOGIKA, 309
  Poglavlje 9 Brojni sistemi, 309
  9.1 Decimalni sistem, 310
  9.2 Pozicioni brojni sistemi, 311
  9.3 Binarni sistem, 312
  9.4 Pretvaranje između binarnog i decimalnog sistema, 312
  9.5 Heksadecimalna notacija, 315
  9.6 Dodatna literatura, 317
  9.7 Ključni pojmovi i problemi, 317

  Poglavlje 10 Računarska aritmetika, 319
  10.1 Aritmetička i logička jedinica, 320
  10.2 Predstavljanje celih brojeva, 321
  10.3 Celobrojna aritmetika, 326
  10.4 Predstavljanje pomoću pokretnog zareza, 341
  10.5 Aritmetika u pokretnom zarezu, 349
  10.6 Dodatna literatura, 358
  10.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 359

  Poglavlje 11 Digitalna logika, 364
  11.1 Booleova algebra, 365
  11.2 Logička kola, 368
  11.3 Kombinaciona kola, 370
  11.4 Sekvencijalna kola, 388
  11.5 Programabilni logički uređaji, 397
  11.6 Dodatna literatura, 401
  11.7 Ključni termini i problemi, 401

  DEO 4 CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA, 405
  Poglavlje 12 Skupovi instrukcija: karakteristike i funkcije, 405
  12.1 Karakteristike mašinske instrukcije, 406
  12.2 Vrste operanada, 413
  12.3 Tipovi podataka procesora Intel x86 i ARM, 415
  12.4 Vrste operacija, 418
  12.5 Vrste operacija procesora Intel x86 i ARM, 431
  12.6 Dodatna literatura, 441
  12.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 441

  Dodatak 12A Sa manjeg, većeg i sa oba kraja, 447
  Poglavlje 13 Skupovi instrukcija: načini i formati adresiranja, 451
  13.1 Načini adresiranja, 452
  13.2 Načini adresiranja procesora x86 i ARM, 459
  11.3 Formati instrukcije, 464
  13.4 Formati instrukcija procesora x86 i ARM, 473
  13.5 Asemblerski jezik, 477
  13.6 Dodatna literatura, 479
  13.7 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 479

  Poglavlje 14 Struktura i funkcija procesora, 483
  14.1 Organizacija procesora, 484
  14.2 Organizacija registara, 485
  14.3 Instrukcijski ciklus, 491
  14.4 Protočna obrada instrukcija, 495
  14.5 Familija procesora x86, 512
  14.6 Procesor ARM, 520
  14.7 Dodatna literatura, 526
  14.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 527

  Poglavlje 15 Računari sa smanjenim skupom instrukcija, 531
  15.1 Karakteristike izvršenja instrukcija, 533
  15.2 Korišćenje velike datoteke registara, 538
  15.3 Optimiziranje registara zasnovano na kompajleru, 543
  15.4 Arhitektura smanjenog skupa instrukcija, 545
  15.5 Protočna obrada RISC sistema, 551
  15.6 MIPS r4000, 556
  15.7 SPARC, 562
  15.8 Kontroverza – RISC ili CISC, 568
  15.9 Dodatna literatura, 569
  15.10 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 569

  Poglavlje 16 Paralelizam na nivou instrukcija i superskalarni procesori, 573
  14.1 Pregled, 574
  16.2 Pitanja projektovanja, 579
  14.3 Pentium 4, 589
  16.4 ARM Cortex-A8,595
  14.5 Dodatna literatura, 603
  16.6 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 605

  DEO 5 PARALELNA ORGANIZACIJA, 611
  Poglavlje 17 Paralelna obrada, 611
  17.1 Organizacije sa više procesora, 613
  17.2 Simetrični multiprocesori, 615
  17.3 Koherentnost keš memorije i MESI protokol, 619
  17.4 Višenitna obrada i multiprocesori na čipu, 626
  17.5 Klasteri, 633
  17.6 Neuniformni pristup memoriji, 640
  17.7 Vektorsko računarstvo, 644
  17.8 Dodatna literatura, 656
  17.9 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 657

  Poglavlje 18 Računari sa više jezgara, 664
  18.1 Pitanja performanse hardvera, 665
  18.2 Pitanja performanse softvera, 669
  18.3 Organizacija sa više jezgara, 674
  18.4 Organizacija sa više jezgara Intel x86, 676
  18.5 ARM11 MPCore, 679
  18.6 Glavni računar IBM zEnterprise 196, 684
  18.7 Dodatna literatura, 687
  18.8 Ključni pojmovi, kontrolna pitanja i problemi, 687

  Dodatak A Projekti za nastavu iz oblasti organizacije i arhitekture računara, 691
  A.1 Interaktivne simulacije, 692
  A.2 Istraživački projekti, 694
  A.3 Simulacioni projekti, 694
  A.4 Projekti u asemblerskom jeziku, 695
  A.5 Zadaci za čitanje i pravljenje izveštaja, 696
  A.6 Pismeni zadaci, 696
  A.7 Baza testova, 696

  Dodatak B Asemblerski jezik i povezane teme, 697
  B.1 Asemblerski jezik, 698
  B.2 Asembleri, 706
  B.3 Učitavanje i povezivanje, 710
  B.4 Dodatna literatura, 718
  B.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i problemi, 719

  ONLAJN POGLAVLJA
  DEO 6 UPRAVLJAČKA JEDINICA, 19-1
  Poglavlje 19 Rad upravljačke jedinice, 19-1
  19.1 Mikro-operacije, 19-3
  19.2 Upravljanje procesorom, 19-13
  19.3 Ožičena implementacija, 19-30
  19.4 Dodatna literatura, 19-35
  19.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i problemi, 19-35

  Poglavlje 20 Mikroprogramirano upravljanje, 20-1
  20.1 Osnovni koncepti, 20-3
  20.2 Sekvenciranje mikroinstrukcija, 20-16
  20.3 TI8800, 20-45
  20.4 Dodatna literatura, 20-59
  20.5 Ključni termini, kontrolna pitanja i problemi, 20-60

  ONLAJN DODACI
  Dodatak C Heš tabele

  Dodatak D Strategije keša za žrtvovane blokove
  D.1 Keš za žrtvovane blokove
  D.2 Selektivni keš za žrtvovane blokove

  Dodatak E Isprepletana memorija

  Dodatak F Internacionalna referentna azbuka

  Dodatak G Algoritmi za zamenu stranica virtuelne memorije
  G.1 Optimalni
  G.2 Najmanje nedavno korišćeni
  G.3 Prema redosledu dolaska
  G.4 Drugi algoritmi za zamenu stranica

  Dodatak H Rekurzivne procedure
  H.1 Rekurzija
  H.2 Predstavljanje stabla aktivacije
  H.3 Obrada steka
  H.4 Rekurzija i iteracija

  Dodatak I Dodatne teme o protočnoj obradi instrukcija
  I.1 Tabele protočne obrade za rezervaciju
  I.2 Baferi za preuređivanje
  I.3 Tomasulov algoritam
  I.4 Semafor

  Dodatak J Tehnologija linearne otvorene trake (LTO)
  J.1 Generacije LTO
  J.2 Format LTO
  J.3 Rad LTO

  Dodatak K DDR SRAM

  Dodatak L Protokoli i arhitekture protokola
  L.1 Uvod
  L.2 Arhitektura protokola TCP/IP
  L.3 Uloga Internet Protokola
  L.4 IPv4
  L.5 IPv6
  L.6 Arhitektura Protokola OSI

  Dodatak M Šifrovanje

  Dodatak N Vremenski dijagrami

  Dodatak O Stekovi
  O.1 Struktura steka
  O.2 Implementacija steka
  O.3 Izračunavanje izraza

  Rečnik pojmova, 723
  Reference, 733
  Indeks, 745


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Organizacija i arhitektura računara : projekat u funkciji performansi, Prevod devetog izdanja
  Izdavač: CET
  Strana: 790 (cb)
  Povez: meki
  Pismo:
  Format: cm
  Godina izdanja: 2012
  ISBN: 978-86-7991-361-6
  RASPRODATO
  Nije u planu obnavljanje izdanja

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Računarske mreže, prevod 5. izdanja
  3040 din.

  Android: Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK
  400 din.

  Algoritmi i strukture podataka
  2500 din.

  Matematička analiza
  1180 din.

  Diskretna matematika sa kombinatorikom
  2445 din.

  Verovatnoća i statistika: za inženjere i studente tehnike, 3. izdanje
  1740 din.

  Programski jezik C
  990 din.

  Windows 7 za neupućene
  1120 din.

  Nadogradnja i održavanje PC računara, prevod 15. izdanja (+ CD)
  1440 din.

  TCP/IP
  1777 din.

  Mac OS X Panther
  570 din.

  Servis Cloud: Mnogo jednostavnih IoT porjekata
  1000 din.

  Operativni sistemi: principi unutrašnje organizacije i dizajna + CD, Prevod sedmog izdanja
  3140 din.

  Osnove bezbednosti mreža + CD
  1950 din.

  C# 5.0 Mali referentni priručnik
  640 din.

  Arhitektura i organizacija računara (Tanenbaum) (+ CD)
  2320 din.

  HTML5, CSS3 i JavaScript: Integrisane tehnologije za izradu veb strana
  2000 din.

  Java JDK 7: kompletan priručnik
  0 din.

  Osnovi elektronike
  990 din.

  PHP kuvar
  1520 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2024