MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Knjige ▹ GrađevinaMaterijali

  Prikaži 5 puta
  veću sliku


  Građevinski materijali 2
  Predgovor
  Budući da je ova knjiga u prvom redu namenjena studentima Građevinskog fakulteta u Beogradu upisanim na Odsek za planiranje i građenje naselja (PGN) koji u V semestru slušaju predmet Građevinski materijali 2, njen sadržaj je u potpunosti usUađen sa ahuelnim programom nastave iz tog predmeta. Čitalac će svakako zapaziti da knjiga, što znači i materija koja se izlaže kroz nastavu iz navedenog predmeta predstavlja određeno proširivanje gradiva iz osnovnog kursa Građevinskih materijala - predmeta koji se sluša u III i IV semestru. Ovo proširivanje, a u nekim slučajevima i produbljivanje je na liniji profilisanja studenata PGN odseka u stručnjake koji će se. u budućoj profesionalnoj praksi, češće od građevinskih inženjera koji su diplomirali na drugim odsecima Građevinskog fakulteta, sretati sa specifičnim materijalima i proizvodima. Po mišljenju autora, to su baš rnogi od materijala i proizvoda koji se obrađuju u ovoj knjizi i koji, zajedno sa građevinskim materijalima obrađenim u osnovnom lcursu, predstavljaju nezaobilazne materijalne komponente svih objekata koji se podižu u gradovima i služe za potrebe njihovih stanovnika.

  Osnovna poglavlja Građevinskih materijala 2 su: Fina građevinska keramika, Staklo i materijali na bazi mineralnih rastopa, Silikatni materijali i proizvodi, Specijalni betoni i malieri, Obojeni metali i legure, Plastične mase, Materijali i sistemi za antikorozionu zaštitu i Lepkovi. Kao što se vidi, radi se o oblastima koje su u većoj ili manjoj meri ostale van osnovnog kursa Građevinskih materijala, a koje su nesumnjivo značajne sa gledišta građevinske prakse.

  Kao i u osnovnom kursu, i izlaganja u ovoj knjizi zasnivaju se na konceptu prema kome se sva svojstva materijala mogu posmatrati kao funkcije sastava i strukture, pri čemu, logično, stoji neosporna činjenica da na formiranje strukture bitno utiču i parametri vezani zatehnologiju proizvodnje konkretnog materijala.

  Ovde treba posebno istaći da su u knjizi, daleko više nego u osnovnom kursu, obrađivana i pitanja praktične primene pojedinih materijala. U ovom kontekstu treba razumeti i rnđenje u tekst posebnih delova koji prate pojedina poglavlja, a koji nose naslove Vetbanja. U ovim delovima, u vezi sa praktičnom primenom pojedinih materijala, a i radi boljeg shvatanja problematike lcoja se izlaže, obrađen je izvestan broj numeričidh primera, aprezentiran je i niz eksperimentalnih ispitivanja saanalizom rezultata i zaključcima.

  Mada koncipirana da bude prevashodno udžbenička literatura, ova knjiga, čini se, moze da bude od koristi i svim stručnjacima koji se šire bave problematikom građevinskih materijala. Naime, tek sa materijom koja se izlaže u-knjizi, a za koju je već rečeno da u određenoj meri predstavlja proširenje i dopurtu osnovnog kursa Građevinskih materijala, rnučna disciplina o kojoj je reč može da sesmatra dovoljno zaokruženom na nivou školskih programa i potreba inženjerske prakse. Drugim rečima, tek se sa oba predmeta iz oblasti materijala koji figurišu u nastavnom planu Građevinskog fakulteta u Beogradu (Građevinski materijali 1 i Građevinski materijali 2), i uz literaturu koja će ih "pokrivati", stvaraju uslovi kako za adekvatnije profilisanje studenata - budućih stručnjaka u oblasti planiranja i građenja naselja, tako i za dodatno edukovanje diplomiranih građevinshh irdenjera i svih drugih kojima predmetna problematika predstavlja interes, odnosno bitno opredeljenje u profesionalnom angažmanu.

  SADRŽAJ
  1. FINA GRAĐEVINSKA KERAMIKA, 1
  1.1. UVOD, 1
  1.2. KOMPONENTE SIROVINSKE MASE, 1
  1.3. GLAZURE, 5
  1.4. TEHNOLOŠKI PROCES PROIZVODNJE, 7
  1.5. KERAMIČKE PLOČICE, 9
  1.6. KERAMIČKE CEVI, 14
  1.7. SANITARNO TEHNIČKI PROIZVODI, 17
  1.8. OSTALI FINI KERAMIČKI MATERIJALI, 18
  1.9. VEŽBANJA, 19

  2. STAKLO I DRUGI MATERUALI NA BAZI MINERALNIH RASTOPA, 24
  2.1. GRAĐEVINSKO STAKLO, 24
  2.2. DRUGI MATERIJALINA BAZI MINERALNIH RASTOPA, 39
  2.3. VEŽBANJA, 42

  3. SILIKATNI MATERIJALII PROIZVODI, 48

  4. SPECIJALNI BETONII MALTERI, 50
  4.1. UVOD, 50
  4.2. BETONI SA MODIFIKOVANIM POVRŠINSKIM SLOJEM, 50
  4.3. BETONI VISOKIH ČVRSTOĆA, 58
  4.4. NEKI BETONI SA SPECIJALNIM AGREGATIMA, 64
  4.5. MIKROARMIRANIBETONI, 77
  4.6. POLIMERIMA MODIFIKOVANI BETONII MALTERI, 83
  4.7. POLIMER BETONI I MALTERI, 96
  4.8. MALTERI POSEBNIH NAMENA, 104
  4.9. VEŽBANJA, 113

  5. OBOJENI METALII LEGURE, 126
  5.1. UVOD, 126
  5.2. ALUMINIJUM, 126
  5.3. BAKAR, 128
  5.4. CINK, 131
  5.5. OLOVO, 132

  6. PLASTIČNE MASE, 133
  6.1. UVOD, 133
  6.2. TIPOVI POLIMERA KOJI SE KORISTE ZA DOBIJANJE PLASTIČNIH MASA, 134
  6.3. OSTALE KOMPONENTE PLASTIČNIH MASA, 144
  6.4. PRERADA PLASTIČNIH MASA I POSTUPCI PROIZVODNJE MATERIJALA KOJI SE KORISTE U GRAĐEVINARSTVU, 146
  6.5. PROIZVODI KOJI SE KORISTE U GRAĐEVINARSTVU, 147
  6.6. VEŽBANJA, 163

  7. MATERUALII SISTEMI ZA ANTIKOROZIONU ZAŠTITU, 168
  7.1. METODE ZAŠTITE, VRSTE I OSNOVNA SVOJSTVA ANTIKOROZIONIH MATERIJALA, 168
  7.2. ORGANSKI ZAŠTITNIPREMAZI, 170
  7.3. OSTALI MATERIJALIZA ANTIKOROZIONU ZAŠTITU, 174
  7.4. STEPENI AGRESIVNOSTI SREDINA I SISTEMI ANTIKOROZIONE ZAŠTITE, 176
  7.5. IZVOĐENJE ANTIKOROZIONIH RADOVA, 184
  7.6. VEŽBANJA, 189

  8. LEPKOV, 196
  8.1. PRINCIPIOSTVARIVANJA LEPLJENIH SPOJEVA, 196
  8.2. OSNOVNA SVOJSTVA LEPKOVA, 198
  8.3. VRSTE LEPKOVA, 199
  8.4. OSNOVNI USLOVI ZA PRIMENU SAVREMENIH SINTETIČKIH LEPKOVA, 202
  8.5. VEŽBANJA, 202

  9. LITERATUR, 207


  Detaljni podaci o knjizi
  Naslov: Građevinski materijali 2
  Izdavač: Akademska misao
  Strana: 209 (cb)
  Povez: meki
  Pismo: latinica
  Format: B5
  Godina izdanja: 2014
  ISBN: 978-86-7466-527-5
  Naručite
  Cena: 1.190 RSD
  Cena za inostranstvo:
  12,00 EUR
  Kom.:
  ili
  Naručite telefonom:
  Nije radno vreme
  nismo dostupni na telefonu

  Kupljeno uz ovu knjigu

  Fasade i krovovi u zgradarstvu - savremeni i tradicionalni materijali i sistemi u funkciji energetske efikasnosti, trajnosti i estetike - zbornik
  880 din.

  Hidraulika: Uvod sa primerima upravljanja
  1440 din.

  Mehanika 2 - kinematika i dinamika
  2340 din.

  Uvod u arhitektonsko projektovanje
  1100 din.

  Eksplozije u industrijskim objektima
  1100 din.

  Upravljanje ljudskim resursima u građevinarstvu - za studente Građevinskog fakulteta
  1050 din.

  Osnovi teorije i tehnologije betona
  990 din.

  Ugovaranje i realizacija investiciono-građevinskih projekata sa aspekta investitora
  990 din.

  Ocene i mišljenja čitalaca
  Budite prvi koji će svoje mišljenje podeliti sa drugima (morate biti prijavljeni)


  Pitanja, odgovori, mišljenja...
  Prijavite se ovde i pošaljite vaša mišljenja i pitanja našim urednicima i čitaocima

  Poruku poslaoPoruka
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Matični broj: 07465181
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2021